Изпрати SMS с текст: DMS HELPLINE на кратък номер 17 777


Дари 1 лев (няма ДДС) чрез еднократни SMS и абонаменти. За абонати на Telenor, VIVACOM и A1.
Подкрепи нашата Линия, дари 1 лев!

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

COVID-19: Важно ли е да спрем пушенето по време на епидемия от рeспираторна вирусна инфекция?

COVID-19: Важно ли е да спрем пушенето по време на епидемия от рeспираторна вирусна инфекция?

Публикуваме статия от блога на медицинското списание BMJ. Авторите са Дейвид Симънс, лекар, Олга Перски, изследовател в Групата за изследвания на алкохола и тютюна на UCL (UTARG), и Джейми Браун, професор по поведенческа наука и здраве и ко-директор на UTARG.

Разрастващата се епидемия на рeспираторното заболяване COVID-19 е придружена с мерки за опазване на общественото здраве, насочени към максимално намаляване на разпространението на причинителя ѝ - SARS-CoV-2. Досегашните мерки са насочени към определени здравни поведения, включващи прикриване на устата с ръка при кашляне, миене на ръцете, социално дистанциране и намаляване на контактите. Ролята на тютюнопушенето при разпространението и утежняването на COVID-19 обаче получава твърде малко внимание засега.

COVID-19 е заболяване предимно на дихателните пътища, с все повече данни сочещи, че проникването в клетката, размножаването и напускането на клетката от вируса се осъществяват в дихателния тракт. Доказано е, че вирусът прониква в клетките чрез ACE-2 рецептора, който е в изобилие в лигавичните епителни клетки на белодробната алвеоларна тъкан. Изследвания върху подобен респираторен вирус, респираторно синциатиалния вирус, показват, че вдишването на тютюнев дим улеснява навлизането му и води до по-тежка вирусна инфекция на дихателните пътища. По тази причина се смята, че пушачите са с повишен риск от инфектиране с COVID-19. Освен това, пушенето е свързано и с повтарящо се движение ръка-уста, което осигурява път за проникване на вируса. Процентът на пушачи в най-засегнатите страни (като Китай, Южна Корея, Италия) остава висок – 19-27% от общото население.

Към момента нямаме категорични доказателства дали настоящите пушачи са с увеличен риск от заразяване и смъртност от COVID-19. Статия, описваща изхода на 1099 лабораторно потвърдени случаи на COVID-19, съобщава, че 12,4% от настоящите пушачи са имали нужда от механично вентилиране, реанимация или са починали в сравнение с 4,7% от тези, които никога не са пушили. Пушачите сред мъжете в Китай са 48% и само 3% сред жените; това съответства и на данните от СЗО-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019, които показват по-голяма смъртност при мъжете в сравнение с жените (4,7% спрямо 2,8%). Възможно е нивата на смъртност от SARS-CoV-2 инфекцията да са дори по-високи сред някои подгрупи от населението (като тези със съществуващи сърдечно-съдови и респираторни заболявания като хронична обструктивна белодробна болест). Необходими са допълнителни изследвания в тази посока.

Междувременно, силно препоръчваме посланията във връзка с ограничаването и контролирането на разпространението на SARS-CoV-2 да включват и спиране на пушенето. Пушенето има много документирани негативни ефекти върху сърдечната функция и кръвообращението и съществуват убедителни доказателства, че предоперативното спиране на пушенето води до значително по-добри здравни резултати. Отказването на цигарите във всеки един момент е от съществена полза за общественото здравеопазване предвид факта, че пушачите имат средно 10 години по-малка продължителност на живота. Има шанс настоящата тревога около епидемията от COVID-19 да направи пушачите уникално възприемчиви към съветите за отказване от вредния си навик. Масовите медийни кампании за спиране на цигарите обикновено са успешни и със сравнително ниски разходи.

В допълнение към здравните ползи от спиране на пушенето е твърде вероятно едновременното отказване на много хора да помогне и за ограничаване на разпространението на SARS-CoV-2. По време на вирусни епидемии данните сочат, че многостранните подходи, включващи и фармакологични, и поведенчески интервенции (като ограничаване на пътувания, затваряне на училища, ваксинация) са най-ефективни в понижаване на репродуктивното число до под 1. В тази връзка считаме, че обоснованите призиви за отказване на пушенето трябва да представляват част от мерките на общественото здравеопазване по време на епидемии от респираторни вирусни инфекции като COVID-19.

Източник: https://blogs.bmj.com/bmj/2020/03/20/covid-19-the-role-of-smoking-cessation-during-respiratory-virus-epidemics/