Изпрати SMS с текст: DMS HELPLINE на кратък номер 17 777


Дари 1 лев (няма ДДС) чрез еднократни SMS и абонаменти. За абонати на Telenor, VIVACOM и A1.
Подкрепи нашата Линия, дари 1 лев!

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Алкохолът не предпазва от COVID-19; достъпът до него трябва да е ограничен по време на затваряне по домовете

Алкохолът не предпазва от COVID-19; достъпът до него трябва да е ограничен по време на затваряне по домовете

За алкохола е известно, че е вреден за здравето като цяло, както и че увеличава риска от нараняване и насилие, включително насилие над интимния партньор, и че може да причини алкохолно отравяне. По време на затварянето вкъщи заради пандемията от COVID-19, употребата на алкохол може да засили уязвимостта към здравни проблеми, рисковите поведения, психично-здравните проблеми и проявите на насилие. СЗО/Европа напомня на хората, че консумацията на алкохол не ги предпазва от COVID-19 и насърчава правителствата да приложат мерки, ограничаващи алкохолната употреба.

Развенчаване на митовете за алкохола и COVID-19

Като част от обществено здравния отговор на COVID-19, СЗО (Световната здравна организация) е събрала заедно с партньори факти, които адресират митовете и дават насоки по време на пандемията: Alcohol and COVID-19: what you need to know („Алкохол и COVID-19: какво трябва да знаете“).

Страхът и погрешната информация са породили опасния мит, че употребата на силно концентриран алкохол може да убие вируса COVID-19. Пиенето не го убива. Консумацията на какъвто и да е алкохол носи рискове за здравето, но консумацията на силно концентриран етилов алкохол (етанол), особено ако е примесен с метанол, може да доведе до тежки последствия за здравето, включително смърт.

Употребата на алкохол е свързана с редица заразни и незаразни болести и психични разстройства, които могат да направят човек по-уязвим за COVID-19. По-специално, алкохолът компрометира имунната система и увеличава риска от неблагоприятни последствия за здравето. Следователно, хората трябва да намалят до минимум употребата си на алкохол по всяко време и особено по време на пандемията от COVID-19.

Алкохолът е психоактивно вещество, което е свързано с психични разстройства; хората, които са в риск или имат алкохолна зависимост, са особено уязвими, още повече по време на самоизолация. Медицинските и лечебни услуги трябва да бъдат нащрек и в готовност да отговорят на всеки нуждаещ се човек.

Ограничаване на достъпа до алкохол по време на пандемията от COVID-19

Алкохолът е отговорен за 3 милиона смъртни случая по света годишно, една трета от които настъпват в Европа. Този регион не само има най-високия прием на алкохол и най-голямото разпространение на употребяващи сред населението, но също така е и регионът с най-голяма честота сред населението на разстройства, свързани с употребата на алкохол, и с най-голям дял смъртни случаи, причинени от алкохол, от всички случаи на смърт.

„Алкохолът се консумира в прекомерни количества в Европейския регион и води до твърде много жертви. По време на пандемията от COVID-19 трябва наистина да се запитаме какви рискове поемаме като оставяме хората затворени в домовете им с вещество, което е вредно за тяхното здраве, а ефектите от употребата му върху поведението вредят на другите, включително водейки до насилие“, казва Карина Ферейра-Борхес, програмен мениджър на Програмата за алкохол и незаконни наркотици на СЗО/Европа.

Съществуващите правила и регулации за предпазване на здравето и намаляване на вредите, причинени от алкохола, като например ограничаването на достъпа, трябва да бъдат насърчавани и дори въвеждани в действие по време на пандемията от COVID-19 и извънредни ситуации, докато разхлабването на регулациите и тяхното действие трябва да се избягва.

Това трябва да бъде допълнено от комуникация с обществото за рисковете от употребата на алкохола, както и от поддържане и подобряване на услугите за употребяващи алкохол и наркотици.

http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2020/04/alcohol-does-not-protect-against-covid-19-access-should-be-restricted-during-lockdown/_recache