телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Взаимовръзката между алкохола и деменцията – безопасно ли е умереното пиене?

Взаимовръзката между алкохола и деменцията – безопасно ли е умереното пиене?

Няма съмнение, че злоупотребата с алкохол има негативно въздействие върху мозъка – възможно ли е обаче да има здравословни ползи за хората, които пият умерено?

Кой пие умерено?

Има хора, които пият ежеседмично, но не прекалено. Умереното пиене обикновено се възприема като между 7 и 14 алкохолни единици седмично – тоест 6 халби стандартна бира или 7 чаши вино.

Хората, които по дефиниция пият малко, консумират между 1 и 7 алкохолни единици седмично.

В крайна сметка допустимо ли е умереното пиене?

Изследванията по темата са противоречиви и няма еднозначен отговор на този въпрос.

В някои изследвания се твърди, че червеното вино – между 1 и 2 алкохолни единици на ден – може да бъде полезно за доброто функциониране на мозъка. Други учени обаче са скептични към тази хипотеза.

Изследване, публикувано наскоро в „Британско медицинско списание“, установява, че умерените консуматори на алкохол са най-малко застрашени от деменция, в сравнение с консумиращите високи или ниски нива на алкохол. Важно е да се отбележи обаче, че при тях се наблюдава цялостно по-здравословен стил на живот – по-рядко са пушачи или се хранят нездравословно.

Друго изследване обаче сочи, че дори умерената консумация на алкохол може да увеличи рискът от деменция.

За да бъде допълнена объркващата картина по отношение на консумацията на алкохол и публичните насоки за здравословно пиене, в трето изследване, публикувано в „Британско медицинско списание“, се твърди, че хората, които пият умерено в средна възраст са по-малко застрашени от деменция в бъдеще от връстниците си, които не пият изобщо.

Това значи ли, че хората, които не пият, трябва да започнат да го правят заради здравето си? Отговорът е „категорично не“.

Има няколко причини към цитираното изследване да се подхожда предпазливо. На първо място, единственото сигурно заключение на авторите е, че хора, които не пият в средна възраст, са развили деменция по-късно през живота си. Не може да се твърди обаче, че въздържанието от алкохол само по себе си е причината за развиването на заболяването.

Също така е възможно тези хора да са злоупотребявали в миналото или въздържанието да е било наложено от здравословни проблеми.

Друг недостатък на изследването е, че се фокусира само върху един отрязък от време, в който хората употребяват или не употребяват алкохол, и е възможно да пропуска информация за това, че част от изследваните лица може вече да страдат от влошено здраве.

Съществуват набор от изследвания в тази област, чиито резултати са противоречиви – резултатите от това изследване не предоставят достатъчно доказателства, че определени навици на консумиране на алкохол носят здравословни ползи в сравнение с други.

Как може алкохолът да нанесе мозъчни вреди?

Консумацията на алкохол може да допринесе за повишаване на кръвното налягане и холестерола в кръвта, което от своя страна може да увреди кръвоносните съдове, които осигуряват притока на кръв в мозъка. Това би могло да причини заболявания като съдова деменция.

Може също така да бъде увредена и паметта.

Хората, които продължително употребяват големи количества алкохол (включително и тези, които пият запойно) са най-застрашени от мозъчни увреждания и развиване на деменция.

В скорошно изследване във Франция се установява, че при хора, които са зависими към алкохол или имат здравословен проблем, причинен от редовна тежка употреба на алкохол, съществува 3 пъти по-голям риск от развиването на деменция.

За хората, които пият в големи количества, е по-вероятно да са и пушачи, да страдат от депресия, да имат нездравословен стил на живот – фактори, които също увеличават риска от деменция.

Друго изследване, в което се обобщават навиците на пиене в 19 страни, установява, че редовното прекомерно пиене може да съкрати живота на човек с до 2 години.

В същата публикация се предупреждава, че хората, които приемат повече от 18 алкохолни питиета на седмица могат да загубят между 4 и 5 години от живота си.

Съществува ли количество, което е безопасно?

Главният съветник по здравните въпроси към британското правителство посочва, че поемането на каквото и да е количество алкохол е свързано с здравословни рискове за когото и да е.

Колкото по-редовно пиете, толкова по-голям е рискът от развиване на разнообразни здравословни проблеми. Това включва увреждания на черния дроб, рак, риск от инфаркт или инсулт.

Настоящите насоки във Великобритания съветват мъжете и жените да не приемат повече от 14 алкохолни единици седмично.

Експерти твърдят, че придържането към тези ограничения – чрез елиминирането на ситуации, в които се злоупотребява и определянето на поне няколко дни в седмицата, в които да не се консумира алкохол – може да намали рисковете за здравето, както и рисковете от инциденти или травми.

Колко алкохолни единици има във всяко питие?

  • Голяма чаша вино – 3 алкохолни единици
  • Халба силна бира – 3 алкохолни единици
  • Стандартна чаша вино – 2 алкохолни единици
  • Халба слаба бира – 2 алкохолни единици
  • Една бутилка пиво или бира – 1,7 алкохолни единици
  • Шот спиртна напитка – 1 алкохолна единицa

Източник: https://www.bbc.com/news/health-45043178