телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Все още не е открито вълшебното лекарство, което лекува алкохолна зависимост

Все още не е открито вълшебното лекарство, което лекува алкохолна зависимост

Изследване, публикувано в научното списание Addiction, не е открило надеждни доказателства, че с употребата на налмефен, налтрексон, акампросат, баклофен или топирамат може да се контролира пиенето при пациенти с алкохолна зависимост или разстройство, свързано с употребата на алкохол. В най-добрия случай някои лечения са показали ниска или средна ефективност за намаляване на пиенето, но тези открития са дошли от проучвания с висок риск от пристрастие. Нито едно от тях не е показало никаква полза за здравните последствия.

Изследването е събрало резултати от 32 двойно слепи рандомизирани и контролирани проучвания, проведени с 6036 пациенти и публикувани между 1994 и 2015 г. Проучванията са сравнявали ефектите на орално приемани налмефен (9 проучвания), налтрексон (14 проучвания), акампросат (1 проучване), баклофен (4 проучвания) и топирамат (4 проучвания) с плацебо.

Много от проучванията предоставят ненадеждни резултати поради риска от пристрастие (потенциално преувеличаване на ефектите на лекарството). Двадесет и шест проучвания (81%) са показали неясни резултати или резултати с висок риск от непълни данни заради голям брой отпадания. Седемнадесет проучвания (53%) са показали неясно докладване или пък докладване с висок риск от избирателност, тъй като не е бил включен регистрационният номер на протокола, който би позволил на друг изследовател да провери дали всички резултати са били докладвани.

Водещият автор на изследването д-р Palpacuer заявява: „Макар нашият доклад да е базиран на всички налични данни в публичното пространство, не открихме несъмнено доказателство за ползата от употребата на тези лекарства с цел контролиране на пиенето. Това не означава, че лекарствата не са ефективни; означава, че все още не знаем дали са ефективни. За да разберем това, се нуждаем от по-добри проучвания. Изследователите спешно трябва да предоставят доказателства на създателите на политики кои от тези лекарства могат ефективно да бъдат превърнати в реална стратегия за намаляване на вредите.“

Източник: http://www.addictionjournal.org/press-releases/no-magic-pill-to-cure-alcohol-dependence-yet