телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Вредите върху общността, свързани с играта на хазарт, надвишават тези от употребата на наркотици

Вредите върху общността, свързани с играта на хазарт, надвишават тези от употребата на наркотици

Изследване открива, че свързаните с игра на хазарт вреди върху общността надвишават вредите от проблемната употреба на наркотици и обичайните проблеми за физическото здраве.

Новото изследване, проведено за Министерство на здравеопазването на Нова Зеландия от Окландския технологичен университет (AUT) и Университета на Централен Куинсланд (CQU), открива, че вредите, свързани с играта на хазарт, са почти два пъти по-големи от вредите, свързани с проблемна употреба на наркотици, биполярно афективно разстройство, хранителни разстройства и шизофрения взети заедно.

Проучването е първото в Нова Зеландия и едва второто в света, което измерва сумарната „тежест на вредите“, приписвани на хазарта, и използва стандартната методология за обществено здраве, одобрена от Световната здравна организация, за да сравни играта на хазарт с други добре проучени здравни проблеми.

Откритията показват, че като цяло на ниво общност играта на хазарт е свързана с почти три пъти повече вреди, отколкото проблемната употреба на наркотици, с 2,5 пъти повече вреди, отколкото диабетът и с 2,1 пъти повече вреди, отколкото остеоартритът. Играта на хазарт отстъпва съвсем малко на вредите, нанасяни от тревожността и депресията, и вредната употреба на алкохол.

„Вредите, свързани с игра на хазарта, са значително повече, отколкото първоначално мислехме“, казва професор Макс Абът, директор на Центъра за изследване на играта на хазарт и зависимостите към AUT. „Тези открития са неочаквани и ще имат силно въздействие на международно ниво.“

Проф. Абът казва, че според него откритията от това изследване и от сродно на него австралийско проучване ще помогнат играта на хазарт да бъде включена в международния здравен дневен ред.

„Докато хората с проблемна игра на хазарт и тези, които са близо до тях, понасят най-големите вреди, проучването показва, че много други хора също понасят вреди от хазартната игра. В действителност, нискорисковите играещи хазарт са свързани с най-големия дял от вредите, нанасяни от играта на хазарт в Нова Зеландия.“

„Това означава, че значителна част от вредите в общността, свързани с игра на хазарт, идват от хора, които не отговарят на психиатричната дефиниция за хазартна зависимост. Причината е, че хората с по-нисък риск и по-ниски нива на проблем числено превъзхождат тези, които имат тежък проблем.“

Играещите хазарт с нисък и умерен риск са причина за 80% от вредите, свързани с хазарта, играещите със сериозен хазартен проблем – за останалите 20%.

Според изследването проблемно играещият хазарт има около половината от качеството на живот, получавано при идеално здраве и пълно благополучие. Почти същото е и при човек с тежък алкохолен проблем. Но и качеството на живот на нискорисков играещ хазарт е намалено с около 20% - от здравословна гледна точка това може да бъде сравнено с човек, който постоянно страда от умерен проблем да диша нормално.

Изучавайки вредите, свързани с хазартната игра, изследователите са открили шест главни области: влошено здраве; емоционално или психично страдание; финансови вреди; влошено представяне в работата или образованието; влошени взаимоотношения, конфликт или разпадане на връзка; криминални дейности. В допълнение, тези вреди са били категоризирани в малки (например по-големи дългове по кредитната карта), кризисни/прекалени вреди (например разпадане на връзка) и наследени вреди, които продължават след като хазартната игра е преустановена (например по-ниско качество на живот поради загуба на големи активи).

„Важно е да се отбележи, че не всички вреди са еднакви. Проблемно играещите хазарт могат да преживеят последствия, осакатяващи качеството им на живот, докато нискорисковите играещи могат да изпитват управляеми, но постоянни ефекти, които могат да им попречат да се радват на живота“, казва проф. Абът.

Не е вероятно нискорисковият играещ хазарт да изпита критични последствия като фалит, но е вероятно да има проблеми като неуправляеми задължения по кредитната карта и като наличието на по-малко пари за основни нужди.

„Откритията ни показват, че интервенциите, предназначени за намаляване на вредите от играта на хазарт, трябва да се фокусират не само върху намаляване на разпространението на проблемната игра, а по-скоро върху минимизирането на свързаните с хазарт вреди в целия спектър от рисково поведение при игра на хазарт.“

Източник: http://www.scoop.co.nz/stories/GE1707/S00018/gambling-related-community-harm-exceeds-that-of-drug-use.htm