телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Високи дози кетамин могат временно да изключат мозъка според изследователи

Високи дози кетамин могат временно да изключат мозъка според изследователи

Изследователи са идентифицирали два мозъчни феномена, които биха могли да обяснят някои странични ефекти на кетамина. Техните измервания на мозъчните вълни на овце, упоени с веществото, обясняват извънтелесните преживявания и състоянието на пълно забвение, което то може да причини.

Изследването е насочено към разбирането на ефекта на медикаменти върху мозъците на хора с болест на Хънтингтън и изследователите използват електроенцефалограма (ЕЕГ), за да измерят непосредствените промени в мозъчните вълни на животни при прием на кетамин. Активността с ниска честота доминира, докато овцете спят. Когато ефектът от веществото се изчерпва и те се връщат в съзнание, изследователите били изненадани да видят, че мозъчната активност се сменя между осцилации (трептения) с висока и с ниска честота. Периодите с различни честоти първо са нередовни, но след няколко минути стават регулярни.

„Когато овцете се събуждаха от кетамина, тяхната мозъчна активност беше много необичайна,“ казва проф. Джени Мортън от Департамента по физиология, развитие и невронаука на университета Кеймбридж, която води изследването. „Появата на необичайната мозъчна активност на овцете съвпада по време с усещането за прекъсване на връзката между мозъка и тялото, за което споделят хора, употребяващи кетамин.“

Тя добавя: „Вероятно е мозъчните осцилации, предизвикани от наркотика, да пречат на нормалната обработка на информация, която постъпва отвън.“

Откритията са в рамките на по-голям проект за изучаване на болестта на Хънтингтън, която нарушава мозъчната дейност. Екипът иска да разбере защо хората реагират различно на различни медикаменти, ако носят гена на това заболяване. Овцете са използвани, защото са считани за подходящи предклиничен модел на заболявания на човешката нервна система, включително болестта на Хънтингтън.

На шест от овцете е дадена единична по-висока доза кетамин. Първоначално се наблюдава същия резултат като при по-ниска доза. Но в рамките на две минути от приема на веществото, мозъчната активност на шестте овце спира напълно, при една от тях за няколко минути. Този феномен се наблюдава за пръв път.

„Това не беше намалена мозъчна активност. След високата доза кетамин мозъците на тези овце напълно спряха. Никога не сме виждали това преди,“ казва Мортън. Въпреки че овцете изглеждат заспали, техните мозъци са изключени. „След няколко минути мозъците им отново функционираха нормално – сякаш просто бяха изключени и включени отново.“

Изследователите мислят, че тази пауза на мозъчната активност може да кореспондира с това, което злоупотребяващите с кетамин наричат K-hole (кетаминова дупка) – състояние на забвение, приличащо на преживяване близко до смъртта, последвано от усещане за голямо спокойствие. Изследването е публикувано в списанието Scientific Reports.

Злоупотребяващите с кетамин взимат дози, които са много пъти по-високи от тези, които са давани на овцете в изследването. Също така е вероятно да се взимат все по-високи дози за постигане на един и същ ефект. Според изследователите толкова високи дози могат да причинят увреждания на черния дроб, могат да спрат сърдечната дейност и да са смъртоносни.

За експеримента овцете били поставени в специални ветеринарни слингове, които често се използват, за да се осигури безопасността на животните по време на ветеринари процедури. Различни дози кетамин са дадени на 12 овце и тяхната мозъчна активност е записана с ЕЕГ.

Кетаминът е бил избран за изследването, защото е широко използван анестетик и болкоуспокояващо за големи животни като кучета, коне и овце. Използва се и в медицината и е познат като дисоциативен анестетик, защото пациентите могат да са будни и да се движат, но не изпитват болка и не преработват информация по нормален начин – много хора споделят, че умът им се е отделил от тялото.

При по-ниски дози кетаминът има болкоуспокояващ ефект и употребата му при хора е ограничена до няколко приложения: като болкоуспокояващо за ранени войници на фронта или жертви на катастрофи.

„Целта ни не беше да изследваме ефектите на кетамина, а да го използваме като инструмент, за да проверим мозъчната активност на овце със и без гена на болестта на Хънтингтън,“ казва Мортън. „Но изненадващите ни открития биха могли да обяснят как работи кетаминът. Ако прекъсва връзките между определени области на мозъка, това може да го направи инструмент за изучаване на функционирането на мозъчната мрежа – при здрави мозъци и при неврологични заболявания на болестта на Хънтингтън и шизофрения.“

Кетаминът наскоро е предложен като ново лечение на депресия и посттравматично стресово разстройство. Отвъд анестетичното му действие се знае много малко за ефекта му върху мозъчното функциониране.

„Мислим, че анестетиците просто забавят всичко. Така изглежда отвън: животните на практика заспиват и не реагират, а след това се събуждат много бързо. Но когато погледнем мозъчната активност, изглежда, че това е много по-динамичен процес,“ казва Мортън.

Изследването е финансирано от CHDI Inc. Разгледано и одобрено е от Етичната комисия на университета Кеймбридж.

Източник