телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Въздействие на коронавируса върху употребата на наркотици в Европа

Въздействие на коронавируса върху употребата на наркотици в Европа

Ръсел Уебстър

Брифингът за наблюдаваните тенденции на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA) показва общо намаляване при някои форми на употреба на наркотици с множество локални различия.

Моментна снимка на ранното въздействие на COVID-19

За да изследва ефектите и последиците от тази пандемия за хората, употребяващи наркотици в Европа, EMCDDA започна проучване на тенденциите със смесен метод. Този брифинг представя моментна снимка на състоянието по отношение на въздействието на COVID-19 върху моделите на употреба и свързаните с наркотиците вреди по време на ранните етапи на пандемията.

Основните открития са:

  • Предварителните данни показват общ спад в употребата на наркотици или при някои форми на употреба в Европа през първите 3 месеца на пандемията.
  • Комбинация от фактори би могла да обясни това, по-специално националните ограничителни мерки, които намаляват възможностите за употреба на наркотици в социална среда, и нарушенията в уличните пазари за наркотици, довели до намаляване на наличността на някои вещества.
  • Изглежда употребата на кокаин и MDMA (екстази) е най-засегната, което до голяма степен е свързано със затварянето на нощните заведения и с въвеждането на мерките за оставане вкъщи. Намалената употреба на тези наркотици е потвърдена от изследването на отпадните води в редица европейски градове.
  • По отношение на канабиса докладът показва по-смесена картина. Наличните данни предполагат, че някои хора, употребяващи само от време на време, можа да са спрели или намалили употребата по време на затварянето вкъщи, докато тези, които имат модел на по-честа или интензивна употреба, може да са увеличили употребата си. Справянето със скуката и тревожността са посочени като причини за увеличена употреба от участниците в европейското интернет допитване. Наблюдавано е увеличено онлайн търсене за някои термини като „купуване на канабис“, „семена“ и „отглеждане на канабис“, и „доставка на канабис до дома“ в различни европейски страни през този период.
  • Съобщава се и за локализиран недостиг на хероин, което може да е допринесло до намаляване употребата на този наркотик в някои държави. В някои случаи това е довело до увеличена употреба на заместващи вещества при зависимите хора, употребяващи опиоиди. Това също така е свързано с повишение в опитите за достъп до програми за опиоидно заместващо лечение в накои страни.
  • В по-общ план се съобщава за увеличена употреба на алкохол, наред с увеличение в употребата на лекарства по рецепта, особено бензодиазепини, сред някои групи хора. Това отчасти може да се обясни с желанието на употребяващите да се преборят с тревожността, която изпитват заради COVID-19 пандемията и произтичащите от нея мерки за затваряне вкъщи.

Заключения

  • Важно предупреждение тук е, че ситуацията на национално ниво изглежда разнородна и променлива в зависимост от вида наркотик. Например данните от отпадните води във Финландия и от мониторинга на един град в Норвегия показват, че употребата на амфетамини се е увеличила през първите месеци на 2020 г. Имайки предвид, че като цяло има намаляване в предоставянето на здравни услуги през този период, по-специално за проблеми, които не са свързани с COVID-19, лекарите в редица държави подчертават увеличение при търсенето на спешна помощ за психичноздравни проблеми, но намаление в търсенето на такава помощ във връзка с употреба на незаконни наркотици.

В заключение, наличните в момента данни показват, че има някои промени в моделите на употреба на наркотици по време на началните фази на COVID-19 пандемията в Европа, произтичащи най-вече от прилагането на мерките за затваряне и социално дистанциране. Има спешна нужда да се продължи от близо наблюдението на развитието в тази област – особено по отношение на създаването на много по-вредни или рискови модели на употреба.

Източник: http://www.russellwebster.com/emcdda-covid19/