телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Уточнения относно Регистъра на уязвимите лица на НАП

Уточнения относно Регистъра на уязвимите лица на НАП

По информация от хора, свързали се с Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта днес, бихме искали да уточним следното относно вписването в Регистъра на хазартно уязвимите лица на НАП:

  • Искането за вписване трябва да се подаде в някоя от Териториалните структури на Националната агенция за приходите или по електронен път (с квалифициран електронен подпис). Такива структури има само в София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. В офисите за обслужване на гражданите и фирмите в областните градове не приемат искания за вписване.
    Адресите на 6-те териториални структури на НАП можете да намерите тук: https://nra.bg/wps/portal/nra/kontakti/connection.nap/contacts.teritorial.structures.nra.
  • На няколко души са им поискали и собственоръчно написани молби за вписване в Регистъра, адресирани до Изпълнителния директор на НАП, въпреки че са подали необходимия формуляр, изискван от НАП.
    Бихте могли и вие да си подготвите по една такава молба в случай, че ви я поискат.
  • В НАП не могат да ви информират колко време ще отнеме вписването ви в Регистъра. Това би могло да означава, че не става веднага.

Тук можете да видите информацията относно Регистъра, обявена от НАП: https://nra.bg/wps/portal/nra/gambling/responsible.gambling.