телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Употребата на канабис по време на бременността

Употребата на канабис по време на бременността

Употребата на канабис по време на бременността: малко е известно за ефекта върху здравето на детето или майката

Канабисът е най-често употребяваният за развлечение наркотик и проучвания показват, че приблизително 3,8%  от населението на света са го употребили през 2014 (UNODC, World Drug Report 2016). Този брой е останал стабилен през последните години.

Въпреки високите нива на употреба, канабисът не се е разглеждал като риск за общественото здраве. Изследвания, проведени през последните години, обаче показват, че редовната употреба е свързана с проблеми с физическото и психичното здраве и социални проблеми (Hoch, 2015). Въпреки тези открития, политиката и законите, касаещи канабиса, стават все по-либерални, особено в САЩ, където в 24 щата канабисът е легален за медицински цели и четири щата, в които е позволен за развлечение.

Употребата на канабис по време на бременността е важен проблем, особено в светлината на познатите негативни ефекти на дългосрочната употреба при възрастни. Доклад, публикуван през 2015 от The American College of Obstetricians and Gynecologists, представя откритието, че 48-60% от жените, употребяващи канабис, продължават употребата и когато забременеят. Освен вече употребяващите, има и майки, които започват да употребяват, за да се справят със сутрешното гадене като алтернатива на лекарствата с рецепта. Според оценки в САЩ между 2 и 5% от жените употребяват канабис по време на бременността, като този процент расте до 15-28% в групата на жените с нисък социоикономически статус (The American College of Obstetricians and Gynecologists, 2015).

Изследвания подсказват, че пушенето на канабис по време на бременността може да има странични ефекти и върху развиващото се дете, и върху майката. Въпреки това съществуващите изследвания са малко и откритията са непоследователни. Целта на тази статия е да се направи рецензия на изследванията на ефектите на употребата на канабис по време на бременността върху майките и бебетата и да се проведе мета-анализ за изясняване на цялостния ефект.

Резултати

Основните открития са:

•    Има само един статистически значим резултат за майките в мета-анализа, който показва, че майките, които са употребявали канабис по време на бременността, са имали повишен риск за анемия.
•    Бебетата, чиито майки са употребявали канабис по време на бременността, са показали:
-    значително понижение в родилното тегло;
-    по-висок риск от ниско родилно тегло;
-    значително съкращение на продължителността на бременността;
-    по-висока вероятност да се нуждаят от прием в отделение за интензивни грижи.
•    Не са направени други значими открития за други последствия при децата.

Авторите отбелязват, че поради непоследователните резултати и проблеми с методологията при отделни изследвания, тези открития трябва да се разглеждат предпазливо.

Заключение

•    Резултатите от това проучване подсказват, че при майките, употребяващи канабис по време на бременността, има повишен риск от анемия, което само по себе си е риск за други лоши последствия.
•    Показаната връзка между по-ниското родилно тегло и излагането на плода на канабис е важна. Ниското родилно тегло е рисков фактор за множество други сериозни последствия, включително проблеми с развитието на нервната система и физически заболявания (Hack, 2005).
•    Трябва да се отбележи, че тези последствия (особено приемът в отделение за интензивни грижи) са не само тежест за бебето и неговото семейство, но и товарят системата за здравеопазване.

Силни страни и ограничения

Най-удивителното заключение на авторите е, че липсват изследвания с високо качество в тази област. Например, има много малко проучвания, в които участниците са употребявали само канабис – в повечето проучвания участниците едновременно с това са употребявали алкохол и тютюн и това е било обичайно. Връзките между алкохола и тютюна и някои от последствията, изброени в този преглед (включително ниското родилно тегло), са добре установени. Затова не е ясно дали ефектите, показани в тези изследвания, са били резултат от употребата на канабис или последствие от употребата на алкохол и тютюн.

Изследователите отбелязват също, че има много малко припокриване между събраните последствия за майките и че тези последствия невинаги са били стандартизирани. Също така се е разчитало майките сами да съобщават за употребата на канабис, което поради социалната желателност би могло да доведе до съобщаване на по-ниска употреба на канабис в извадката.

Проучвания с високо качество, които обръщат внимание на горните проблеми, могат да открият по-убедителни връзки между употребата на канабис и последствията за майките и бебетата.

Изводи

Това е важен и навременен систематичен преглед и мета-анализ, който добре обобщава настоящето ни разбиране за връзките между излагането на плода на канабис и последствията за майките и бебетата. Изследването описва защо ефектите от канабиса върху последствията за майките и бебетата все още са относително неизвестни, както и нуждата от по-висококачествени проучвания в областта.

Все пак е важно да се вземе предвид, че липсата на конкретни заключения не трябва да е достатъчна причина, за да се омаловажават рисковете за бременните жени. Дори с несигурните изводи, които можем да си направим от този мета-анализ, ако добавим към тях това, което знаем за ефектите на канабиса върху възрастните, е ясно, че майките и лекарите трябва да подхождат с предпазливост, когато става дума за употреба на канабис по време на бременността.

Източник: http://www.nationalelfservice.net/mental-health/substance-misuse/cannabis-use-during-pregnancy-little-known-about-impact-on-child-or-maternal-health/