телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Украинското правителство ще финансира напълно субституиращото лечение

Украинското правителство ще финансира напълно субституиращото лечение

Правителството на Украйна е обявило, че през 2017 година ще осигури пълно финансиране от бюджета си за националната програма за субституиращо лечение на хора, които употребяват наркотици, ключова популация в Украйна в по-висок риск от заразяване с ХИВ. Приблизително 500 000 американски долара ще дадат възможност на 8000 души, които се инжектират, да продължат да имат достъп до лечението през 2017 година.

Украйна осигурява субституираща терапия от 12 години с финансова помощ от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, техничека помощ от UNAIDS и чрез ключово партньорство с организации на гражданското общество. Употребяващите с хронична зависимост към опиоиди, които участват в програмата, получават или метадон (в таблетна или течна форма), или бупренорфин на таблетки. Здравни работници осигуряват ежедневна подкрепа и консултиране.

По оценка на UNAIDS през 2015 година е имало 16 000 нови случаи на заразяване и 220 000 души живеещи с ХИВ в Украйна.

Източник: http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2016/november/20161103_ukraine