телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Учениците, които употребяват наркотици, пият и пушат, е по-вероятно да са нещастни

Учениците, които употребяват наркотици, пият и пушат, е по-вероятно да са нещастни

Децата на възраст 11-15 г. в Англия, които наскоро са пили, пушили са цигари и са употребявали наркотици, е два пъти по-вероятно да кажат, че изпитват ниско ниво на щастие в сравнение с техните връстници, които не са правили нито едно от тези неща, открива голямо проучване на Британската национална здравна служба.

Петдесет и един процента от децата, които наскоро са пили алкохол, пушили са цигари и са употребявали наркотици, са казали, че изпитват ниски нива на щастие в сравнение с 22% от децата, които не са правили нито едно от тези неща. От тези, които са правили едно от тези неща, 36% са съобщили, че са изпитвали ниско ниво на щастие предния ден.

Моделът се повтаря, когато учениците са били попитани за нивата на удовлетворение от живота, като колкото по-голям брой вещества са употребявали, за толкова по-ниско ниво на удовлетворение от живота са съобщили.

Пушенето било най-вероятно да има връзка с ниските нива на щастие, следвано от употребата на наркотици и след това от пиенето. Редът е бил същият и при отговорите на въпроса за удовлетворението от живота. Това е първият път, когато Докладът за пушене, пиене и употреба на наркотици от младите хора, издаван на всеки две години, изследва връзката между тези поведения и благополучието.

Проучването открива също, че нивата на тревожност са по-високи при тези, които наскоро са пушили, пили алкохол или употребявали наркотици.

Том Мадърс, директор на кампаниите във фондацията YoungMinds, казва, че някои деца може да се обръщат към веществата, защото са нещастни, докато в други случаи веществата може да влияят неблагоприятно на тяхното настроение.

„Младите хора може да пият алкохол, да пушат или да употребяват наркотици по най-различни причини – за да опитат нещо ново, да се впишат в групата, да направят нещо, което смятат, че ще бъде забавно, или за да си помогнат за справяне с трудни преживявания и емоции“, казва Мадърс. „Макар експериментирането и поемането на рискове да са нормална част от живота на много тийнейджъри, е важно да се търси помощ, ако те употребяват наркотици, алкохол или цигари, за да се справят с болезнени чувства или ако веществата засягат настроението или здравето им.“

Нивата на пиене и употреба на наркотици били подобни като тези от предишното проучване от 2016 г. Този път учениците били питани за семейната им среда и се оказало, че децата от по-заможни семейства било почти два пъти по-вероятно да са пили алкохол през последната седмица, отколкото тези от най-бедните семейства (13% и 7% съответно).

Четиридесет и седем процента от 15-годишните смятали, че няма лошо в това да пият алкохол веднъж седмично, докато 19% смятали, че няма нищо лошо в това да се напият веднъж седмично. Било по-вероятно учениците да пият, ако членове на семейство или хора, с които живеят, също пият.

Делът на учениците, които са съобщили, че някога са пушили, продължава да намалява – от 19% през 2016 г. до 16% през миналата година, което е най-ниското регистрирано ниво и което отразява низходящата тенденция от 1996 г.

Д-р Пени Уудс, ръководител на Британската белодробна фондация, посреща с радост това понижение, но казва, че на децата трябва да им бъде оказвана по-голяма помощ за спиране на цигарите. „Много млади хора пушат, за да се справят със стреса, а според доклада 40% от младежите, които са пушили наскоро, са съобщили, че са нещастни“, казва тя. „Това показва, че е по-важно от всякога младите хора да имат достъп до най-добрата налична подкрепа, за да спрат пушенето.“

Проучването открива също, че от 13 664 английски ученици на възраст 7-11 години 2% са пушили, пили алкохол и употребявали наркотици наскоро, 11% са правили само едно от тези неща и 84% не са правили нито едно от тях.

Макар процентът на пушачите да намалява, делът на учениците, които са казали, че някога са пушили електронни цигари, е бил същият като през 2016 г. – 25%.

Източник: https://www.theguardian.com/society/2019/aug/20/pupils-who-take-drugs-drink-and-smoke-more-likely-to-be-unhappy