телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

ТНС не води до забавяне на развитието на множествената склероза

ТНС не води до забавяне на развитието на множествената склероза

Първото голямо некомерсиално клинично изследване, проучващо дали главната активна съставка на канабиса (тетрахидроканабинол или ТНС) е ефективна при забавяне на прогресивното развитие  на множествената склероза (МС), показва, че няма доказателства, сочещи това. Въпреки това са забелязани ползи за хората, намиращи се в долния край на скалата за инвалидност.

Изследването е публикувано в The Lancet Neurology.

Изследването CUPID (Cannabinoid Use in Progressive Inflammatory brain Disease – Употребата на канабиноиди при прогресивно възпалително заболяване на мозъка) е проведено от изследователи от Плимутския университет за медицина и стоматология (Plymouth University Peninsula Schools of Medicine and Dentistry). Проучването е финансирано от Медицинския изследователски съвет (Medical Research Council – MRC), Дружеството за множествена склероза (Multiple Sclerosis Society)и Тръста за множествена склероза (Multiple Sclerosis Trust), а е ръководено от Националния институт за здравни изследвания във Великобритания (National Institute for Health Research – NIHR).

В CUPID участвали близо 500 души с МС от 27 центъра в Великобритания. Изследването продължило осем години. Хората с прогресивна МС били разделени на случаен принцип, за да получават или капсули с ТНС, или идентични капсули с плацебо за период от три години. През това време били внимателно проследявани, за да се види как болестта им се променяла през посочения период. Двата главни резултата от опита били скалата за инвалидност, администрирана от невролози и скалата за данни, събрани от пациентите, за въздействието на МС върху тях.

Като цяло проучването не открило доказателства, които да подкрепят ефекта на ТНС върху прогресирането на МС в нито една от двете скали. Обаче имало някои данни, предполагащи ползотворен ефект у участниците, които били в долния край на скалата за инвалидност в момента на включването им в изследването. Но тъй като тази полза била открита само у малка група от хората, а не при всички участници, ще бъдат необходими по-нататъшни проучвания.

Едно от другите открития от опита било, че МС и в двете изследвани групи хора като цяло прогресирала  по-бавно от очакваното. Това прави откриването на лечебен ефект по-голямо предизвикателство, когато целта на лечението е да се забави именно прогресирането на болестта.

Докато оценката на вероятния невропредпазващ ефект и безопасността на ТНС за дълъг период от време била една от целите на проучването CUPID, друга цел била да се подобри начинът, по който се провежда клиничното изследване.

Професор John Zajicek от Плимутския университет за медицина и стоматология казва: „Да поставим изследването в контекста: сегашните лечения на МС са ограничени и са или насочени към имунната система в ранните стадии на болестта, или са насочени към облекчаване на специфични симптоми като мускулните спазми, умората или проблемите с пикочния мехур. В момента не съществува лечение, което да забавя МС, когато тя започне да прогресира. Смята се, че напредването на болестта се дължи на смъртта на нервните клетки и изследователите по света отчаяно търсят лечение, което може да бъде „невропредпазващо”. Лабораторните експерименти подсказваха, че някои произхождащи от канабиса вещества могат да бъдат невропредпазващи.”

„В крайна сметка нашето изследване не подкрепи тези лабораторни открития. Макар да има предположение относно полза за хората, намиращи се в долния край на скалата за инвалидност при присъединяването им към CUPID, има малко данни, които да сочат, че ТНС има дългосрочно въздействие върху забавянето на МС”, добавя проф. Zajicek.

Източник: http://www.medicalnewstoday.com/releases/263849.php

С разрешението на Medical News Today (http://www.medicalnewstoday.com/)
Превод със съкращения на Национална информационна линия за наркотиците и алкохола