телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Според изследване хората, които пушат трева всеки ден, имат повече суицидни мисли

Според изследване хората, които пушат трева всеки ден, имат повече суицидни мисли

Изследването също така открива, че употребяващите се чувстват по-изолирани и в тежест за другите.

През 2017 година предупрежденията, че пушенето на трева може да те убие, звучат като абсурдна анти-дрога пропаганда. Ново изследване обаче отправя сериозен поглед към връзката между интензивната употреба на канабис и суицидните мисли. Изследователите от Университета на Луизиана откриват, че ежедневните пушачи на трева съобщават, че много по-често имат суицидни помисли в сравнение с употребяващите по-рядко. Също така пристрастените пушачи се чувстват много по-отчуждени и в по-голяма тежест за другите, отколкото тези, които пушат по-рядко.

Изследването включва 209 студенти, които са използвали канабис през последния месец  преди изследването. По-голямата част от участниците били жени – 76.1 %. За да оценят честотата на употребата им на канабис, изследователите помолили студентите да попълнят стандартизирана скала, наречена Въпросник за употребата на марихуана.

Участниците също така попълнили въпросника за интерперсоналните нужди, който оценява два индикатора, за които е доказано, че предсказват суицидни мисли – човекът се възприема като тежест за другите и липсата на принадлежност (според междуличностната психологическа теория за самоубийството). Според теорията, когато човек се преживява като тежест за другите и няма принадлежност, се появява и желанието за самоубийство. Изследователите се фокусират върху тези фактори, защото предишни проучвания показват, че такива социални проблеми като „загуба на приятели“ или „неглижиране от семейството“ са свързани с интензивна употреба на канабис.

В допълнение, те попълнили и въпросник, който директно моли участниците да оценят в каква степен твърдението „Аз имах мисли за самоубийство“ през последните две седмици се отнася за тях.

Изследователите разделят пушачите на групи според честотата на употребата, за която се съди по резултатите от въпросника за употребата на марихуана, и след това анализирали резултатите от другите въпросници по групи. 39 участници били класифицирани като ежедневни пушачи. Те открили, че „ежедневните пушачи съобщили за значително повече суицидни мисли, отколкото по-рядко употребяващите канабис“. Също така учените откриват, че ежедневните пушачи съобщават за по-силно преживяване за тежест и липса на принадлежност.

Изследването отбелязва, че едно от големите му ограничения е това, че дизайнът му е напречно-срезови, което означава, че не може ни каже каква точно е връзката между употребата на канабис и суицидните мисли. Изследователите не твърдят, че канабисът те прави суициден; може би хората, които са склонни към суицидни мисли, са по-склонни да се „лекуват“ с интензивна употреба на канабис. В допълнение 88% от участниците също така употребяват и алкохол, което също може да играе роля.

Дешифрирането на връзката „ще бъде важна следваща стъпка, за да се тества дали ежедневната употреба на канабис води до нарастващо преживяване на тежест за другите и липса на принадлежност или дали тези компоненти на теорията за самоубийството водят до ежедневна употреба на канабис“,  пишат изследователите.

Източник: https://broadly.vice.com/en_us/article/people-who-smoke-weed-every-day-have-more-suicidal-thoughts-study-says