телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Според изследване хората, които пушат канабис всеки ден, имат повече суицидни мисли

Според изследване хората, които пушат канабис всеки ден, имат повече суицидни мисли

Изследването също така открива, че употребяващите се чувстват много по-изолирани и в тежест за другите.

През 2017 г. предупрежденията, че пушенето на канабис може да те убие звучат като абсурдна антидрога пропаганда. Ново изследване обаче отправя сериозен поглед към връзката между хроничната употреба на канабис и суицидните мисли. Изследователите от Държавния университет на Луизиана (САЩ) са открили, че ежедневните пушачи на марихуана съобщават, че по-често имат мисли за самоубийство, отколкото употребяващите по-рядко. Също така са открили, че пушещите всеки ден се чувстват по-отчуждени и в по-голяма тежест за другите, отколкото тези, които пушат по-рядко.

Изследването е включило 209 студенти, които са употребявали канабис през месеца преди проучването да бъде проведено. По-голямата част от участниците били жени – 76,1%. За да оценят честотата на употребата им на канабис, изследователите помолили студентите да попълнят стандартизирана скала, наречена Бланка за употребата на марихуана.

Участниците също така попълнили Въпросника за междуличностни нужди, който оценява два индикатора, за които е доказано, че предсказват суицидни мисли – как човек възприема себе си като тежест и дали е нарушено усещането му за принадлежност (според Междуличностната психологическа теория за самоубийствата – IPTS). IPTS счита, че когато човек преживява и усещане за тежест, и липса на принадлежност, се появява и желанието за самоубийство. Изследователите искали да разгледат тези фактори, защото предишни проучвания показват, че такива социални проблеми като „загуба на приятели“ или „пренебрегване от семейството“ са свързани с хората, които употребяват големи количества канабис.

В допълнение студентите попълнили и въпросник, който директно искал от тях да оценят твърдението „Имам мисли за самоубийство“ през изминалите две седмици с оценка от едно (липса на такива) до пет (много) .

Изследователите след това разделили пушачите според това колко често са употребявали, основавайки се на отговорите им от Бланката за употреба на марихуана и анализирали отговорите на групите. 39 участника били класифицирани като ежедневни пушачи. Учените открили, че „ежедневните пушачи са съобщили за значително повече мисли за самоубийство в сравнение с по-рядко употребяващите канабис“. Също така открили, че ежедневните пушачи са съобщили за по-силни преживявания на тежест и липса на принадлежност. С други думи, те било по-вероятно да кажат, че се чувстват в тежест на другите и по-отчуждени.

Изследването отбелязва, че едно от големите му ограничения е това, че е напречно-срезово, което означава, че не може да ни каже какъв е видът на връзката между употребата на канабис и суицидните мисли. Изследователите не твърдят, че канабисът те прави суициден, може да е обратното – хората, които имат суицидни мисли, е по-вероятно да се „самолекуват“ с ежедневна и тежка употреба на канабис. В допълнение 88% от участниците също така са употребявали алкохол, което също може да играе роля.

Дешифрирането на връзката „ще бъде важна следваща стъпка, за да се изследва дали ежедневната употреба на канабис води до усещане на тежест и/или липса на принадлежност или дали тези компоненти на IPTS водят до ежедневна употреба на канабис“, пишат изследователите.

Източник: https://broadly.vice.com/en_us/article/people-who-smoke-weed-every-day-have-more-suicidal-thoughts-study-says