Изпрати SMS с текст: DMS HELPLINE на кратък номер 17 777


Дари 1 лев (няма ДДС) чрез еднократни SMS и абонаменти. За абонати на Telenor, VIVACOM и A1.
Подкрепи нашата Линия, дари 1 лев!

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Смъртни случаи, свързани с употребата на МТ-45

Смъртни случаи, свързани с употребата на МТ-45

МТ-45 е ново психоактивно вещество, което представлява синтетичен опиоид със сходно на морфина действие. Употребата му е станала причина за смъртта на 11 души в Швеция, както е установил Националният съвет по съдебна медицина там. Установено е, че МТ-45 е причината за смъртта на мъж, роден през 1993 г. В кръвта на останалите 10 жертви е открито наличие на МТ-45 заедно с други вещества. Жертвите са мъже на възраст от 18 до 36 г. Съобщава се и за две тежки интоксикации и интезивно лечение във връзка с употребата на веществото.

Източник: http://www.nfp-drugs.bg/bg/?&itype=168&info=2503