телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Сексуалната ориентация е идентифицирана като рисков фактор при опиоидната злоупотреба

Сексуалната ориентация е идентифицирана като рисков фактор при опиоидната злоупотреба

Жените и мъжете, които се идентифицират като лесбийки, гейове или бисексуални, е по-вероятно да злоупотребяват с опиоиди в сравнение с тези, които се идентифицират като хетеросексуални, показва проучване.

Проведено от изследователи от Училището по медицина към Университета на Ню Йорк и публикувано онлайн в American Journal of Preventive Medicine, проучването прави оценка, че 5% от възрастните в САЩ, които се идентифицират като хетеросексуални, са злоупотребявали с опиоиди през последната година, докато цифрата скача на 9% за хората, които се идентифицират като гейове или лесбийки, и на 12% за тези, които се идентифицират като бисексуални. А през последния месец само 1% от тези, които са се идентифицирали като хетеросексуални, са употребявали опиоиди, докато при бисексуалните са били 4%.

Изследването разчита на данни от 42 802 души, включени в Националното изследване за употреба на наркотици и здраве (NSDUH) през 2015 година. Участниците в изследването са били проучвани за тяхната сексуална ориентация и всякаква злоупотреба с опиоиди през последната година, както и за употреба на опиоиди по предписание през последния месец и последната година. Злоупотребата е била категоризирана като такава, когато става въпрос за употреба на наркотици без рецепта, употреба в по-големи количества или употреба за по-дълго, отколкото е било предписано, или за употреба против лекарската препоръка.

Според изследователите предишни проучвания са открили, че тези, които се идентифицират като бисексуални или гейове, е по-вероятно да употребяват наркотици и да преживеят заболявания, свързани със зависимостта, като алкохолизъм и употреба на други наркотици. Изследователите казват, че новото изследване е първото по вида си, което изследва разликите в сексуалната ориентация, използвайки национално представителна извадка от пълнолетни хора в САЩ.

Сред ключовите открития на изследването е това, че жените, които се идентифицират като бисексуални, е два пъти по-вероятно да злоупотребяват с опиоиди в сравнение с индивидите с друга сексуална ориентация.

„Нашето изследване подчертава, че възрастните от сексуални малцинства – особено жени, идентифициращи се като бисексуални – са в повишен риск от опиоидна злоупотреба“, казва главният автор на изследването Джоузеф Паламар, доктор на науките и магистър по обществено здраве, доцент в Катедрата по здраве на населението в Училището по медицина към Университета на Ню Йорк и изследовател в Центъра за изследвания на употребата на наркотици и ХИВ/НСV към Колежа за глобално обществено здраве към Университета на Ню Йорк. „С разразстващата се на национално ниво опиоидна криза е важно да се фокусираме върху превенцията на злоупотребата сред групите в най-висок риск“.

Изследователите вярват, че основната причина за злоупотреба с опиоиди сред бисексуалните жени може да бъде тяхната нужда от механизъм за справяне със стреса и стигмата, които възникват от това, че те не само са малцинство в една основно хетеросексуална култура, но са малцинство и в общността на лесбийките и гейовете. За да адресират нарастващия проблем на опиоидна злоупотреба в тези групи, изследователите препоръчват развитие на повече образователни програми, които да помогнат за предотвратяване на употребата на и злоупотребата с наркотици.

„Предоставящите първични грижи, учителите и дори родителите трябва да вземат предвид сексуалната ориентация, когато оценяват тези в риск от опиоидна злоупотреба“, казва Дъстин Дънкан, доктор на науките и доцент към Катедрата по здраве на населението в Училището по медицина към Университета на Ню Йорк и изследовател в Центъра за изследвания на употребата на наркотици и ХИВ/НСV, водещ автор на изследването. „Не само е необходимо да вземем предвид сексуалната ориентация като рисков фактор, но също трябва да проследяваме тези групи по-отблизо, веднъж след като вече са били идентифицирани.“

Източник: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-11/nlh-soi111618.php