телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Седем важни тенденции на пазара на наркотици в Европа

Седем важни тенденции на пазара на наркотици в Европа

Според новия доклад на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите пазарът показва признаци на стабилност със засилване на употребата на вещества като канабис и стимуланти и повишаване на чистотата на някои наркотици. Заедно с по-традиционните вещества, употребяващите имат достъп и до нови такива. Откроени са няколко основи тенденции:

1.Популярността на екстази (MDMA) се увеличава.

Това вероятно се дължи на новите начини за набавяне на прекурсори (вещества, които се използват за синтеза) и производство, онлайн продажбата и подобрените маркетинг стратегии. В друга публикация на Центъра е посочена и нарастваща чистота на „продуктите“.

2.Наблюдават се регионални модели на употреба на стимуланти.

Кокаинът е по-разпространен в Западна и Южна Европа, а амфетамините са по-популярни в Северна и Източна. И при двете вещества се наблюдава повишение на чистотата. В някои държави нараства броят на хората, търсещи лечение заради употреба на амфетамини, като почти половината от тях употребяват венозно.

По данни от 2012 година 5% от българските ученици между 15 и 16 години са употребявали амфетамини. Това ни нарежда на второ място по този показател в ЕС след Унгария.

3.Наблюдава се повишение на употребата на канабис в някои държави.

Контролът е затруднен, защото освен вноса от няколко държави, канабис се отглежда и в Европа. Друга тенденция е увеличаването на силата на марихуаната – някои нови сортове имат значително по-висока концентрация на THC (активната съставка в канабиса), което повишава и рисковете от употребата.

4.Синтетичните канабиноиди преобладават в конфискациите на нови психоактивни вещества.

Тези вещества се свързват със същите рецептори в мозъка както и THC, но много от тях са значително по-токсични с докладвани отравяния и смъртни случаи. Пример за това е веществото MDMB-CHMICA, свързано с 13 смъртни случая и 23 несмъртоносни интоксикации. Установено е наличието му в 20 различни смеси за пушене, а случаите на смърт или отравяне са установени в 8 различни държави.

Друга група популярни нови вещества са синтетичните катинони. Веществото алфа-PVP е силен стимулант, свързан с почти 200 случая на остри отравяния и повече от 100 смъртни случая в Европа.

Общото за новите психоактивни вещества е, че техните ефекти често са непредсказуеми и употребяващите не знаят какво точно купуват.

5.Нараства броят на смъртните случаи поради свръхдоза, свързани с хероин и други опиоиди.

Възможните обяснения, които се посочват в доклада, са, че се е увеличила достъпността до хероина, повишената му чистота, увеличаване на възрастта и уязвимостта на групата употребяващи и промени в моделите на употреба (например употреба на синтетични опиоиди и лекарства).

6.Очаква се, че в близките години ще бъдат достъпни различни фармакологични препарати, които ще подпомогнат ограничаването на някои проблеми.

Пример за това е предоставянето на лекарството налоксон на употребяващи опиоиди. Препаратът се приема в спешни случаи на свръхдоза и блокира ефектите на опиоидите. Очаква се по-широко въвеждане на програми за предоставяне на препарата за домашна употреба в Европа. В САЩ вече има одобрен назален спрей с налоксон, което прави приема му значително по-лесен.

7.Ролята на интернет търговията на наркотици расте.

Психоактивни вещества биват предлагани както в общодостъпни сайтове, така и в т. нар. „тъмна мрежа“ (dark web). Контролът върху онлайн пазарите се осъществява трудно поради новите начини за разплащане и криптиране на данни.

Целият доклад е наличен на български език: http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2637/TDAT16001BGN.pdf