телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Рекорден брой нови психоактивни вещества за 2009 година

Рекорден брой нови психоактивни вещества за 2009 година

В доклад, изготвен от Европейската система за ранно предупреждение, до Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите и Европол официално са съобщени 24 нови психоактивни вещества за изминалата 2009 година. Всички нови вещества са синтетични. Статистиката показва, че това е най-големият брой докладван нови психоактивни вещества. За сравнение през 2008 са докладвани 13 нови вещества.

Източник: http://www.nfp-drugs.bg/bg/?&itype=168&info=2169