телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Регистърът на хазартно уязвими лица ще заработи отново от 12.12.2022 г.

Регистърът на хазартно уязвими лица ще заработи отново от 12.12.2022 г.

Националната агенция за приходите информира, че от 12.12.2022 г. възобновява воденето и предоставянето на достъп до регистър на уязвими лица, съгласно чл. 10 г., ал. 1 от Закона за хазарта.

Всяко лице, което смята, че има проблем с хазарта, както и лицата, чието социално положение и/или равнище на доходи може да ги направи по-податливи към участие в хазартни игри и развиване на хазартна зависимост, могат да се впишат в „Регистър на уязвимите лица“ (създаден на основание чл. 10г. от Закона за хазарта), с цел забрана или недопускането им до участие в хазартни игри.

Вписването в Регистъра става след попълване и подаване на Искане до изпълнителния директор на НАП за вписване/заличаване в регистъра от лицето или от негов законен представител.

Подаването става по следните начини:

  • на хартиен носител в офисите на НАП;
  • по електронен път на адрес: nap@nra.bg, подписано с квалифициран електронен подпис /КЕП/, относно вписване в регистър/заличаване от регистър на уязвими лица, с цел забрана или недопускането им до участие в хазартни игри.

Важно: Всички желаещи да бъдат вписани следва да подадат искане до изпълнителния директор на НАП след 12.12.2022 г. Лицата, подали искания за периода на преустановяване на регистъра (12.12.2020 г – 12.12.2022 г.), няма да бъдат вписани и следва да подадат ново заявление.

Още информация ще намерите в сайта на НАП: https://nra.bg/wps/portal/nra/gambling/responsible.gambling.

Препоръчваме на хората, които смятат, че имат проблемна игра на хазарт и не успяват да спрат сами, да потърсят също така и специализирана помощ - консултиране с психолог с опит в областта на зависимостите, участие в рехабилитационна програма или включване в групите за взаимопомощ на Анонимни хазартно зависими. Контакти можете да намерите в нашия сайт: https://www.drugsinfo-bg.org/spisak-s-mesta-za-pomosht/ или да се свържете анонимно с нас на телефон 0888-991-866, както и чрез чата и имейла през нашия сайт.