телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Пушачите на цигари е 10 пъти по-вероятно да пушат марихуана всеки ден

Пушачите на цигари е 10 пъти по-вероятно да пушат марихуана всеки ден

Ежедневната употреба на марихуана нараства през последното десетилетие. Сега ново проучване на изследователи от Университета „Колумбия“ и Градския университет на Ню Йорк открива, че пушачите на цигари е 10 пъти по-вероятно да употребяват марихуана всеки ден. Употребата на марихуана се среща почти изключително сред настоящите пушачи на цигари (които пушат всеки ден или по-рядко) в сравнение с бившите пушачи и тези, които никога не са пушили. Обаче, дори сред непушачите, всекидневната употреба на марихуана нараства, особено сред младежите и жените, пушещи цигари. Откритията са публикувани онлайн в American Journal of Public Health.

„Открихме, че ежедневната употреба на канабис и пушенето на цигари са силно свързани при всички подгрупи, но най-забележителното откритие за ежедневна употреба на канабис беше при младежите на възраст 12-17 години“, казва Рене Гудуин – доктор на науките от Департамента по епидемиология в Университета „Колумбия“ и главен изследовател. „Почти една трета от младежите, които пушат цигари, са съобщили за всекидневна употреба на канабис. За сравнение, по-малко от 1% от младежите, които не пушат цигари, са съобщили за всекидневна употреба на канабис. Не ни е известно за никакви предишни доклади, показващи, че ежедневната употреба на канабис сред младежите се среща почти изключително при тези, които пушат цигари.“

Изследователите са анализирали данни от 725 010 души на възраст от 12 г. нагоре, участвали в Националното проучване за употреба на наркотици и здраве (в САЩ) в периода между 2002 и 2014 г., за да определят разликите в разпространението на всекидневната употреба на канабис. Те са открили, че увеличението в ежедневната употреба на канабис било значително по-голямо сред неежедневните пушачи на цигари в сравнение с ежедневните пушачи и сред бившите пушачи в сравнение с тези, които никога не са пушили.

Хората, съобщили, че са изпушили по-малко от 100 цигари през живота си, били класифицирани като такива, които никога не са пушили; тези, които съобщили, че са изпушили 100 или повече цигари през живота си и поне 1 цигара през последните 30 дни, били разглеждани като настоящи пушачи. Тези, които били пушили между 1 и 29 дни от последните 30 дни, били класифицирани като настоящи неежедневни пушачи; тези, които били пушили през всичките 30 дни от последния един месец, били разглеждани като настоящи ежедневни пушачи. Хората, които съобщили, че са изпушили 100 цигари през живота си и не са пушили през последните 30 дни, били групирани като бивши пушачи.

Всекидневната употреба на канабис е нараснала от 2002 г. както сред неежедневните пушачи (8% през 2014 г. в сравнение с 3% през 2002 г.), така и сред ежедневните пушачи (9% през 2014 г. срещу 5% през 2002 г.). Нарастването на всекидневната употреба на канабис било по-бързо сред неежедневните пушачи на цигари в сравнение с ежедневните пушачи на цигари. Всекидневната употреба на канабис е нараснала най-бързо сред бившите пушачи на цигари (2,8% през 2014 г. срещу 0,98% през 2002 г.).

„На употребата на марихуана като алтернативно вещество се гледа като на по-малко пристрастяваща, по-малко вредна и носеща по-малко стигма в сравнение с цигарите“, казва Гудуин. „Някои клинични данни показват, че марихуаната облекчава никотиновата абстиненция и хората, които спират пушенето на цигари, може да ги заместят с марихуана, за да облекчат абстинентните симптоми.“

Най-бързите темпове на нарастване на употребата на канабис като цяло били сред хората на възраст 26 г. и повече в сравнение с тези на възраст от 12 до 17 г. и от 18 до 25 г. Но пушачите на цигари на възраст 12-17 г. било 50 пъти по-вероятно да са всекидневни пушачи на канабис в сравнение с младежите, които не пушат цигари. През 2014 г. 28% от ежедневните пушачи на цигари и 13% от неежедневните пушачи на възраст 12-17 г. употребявали канабис всеки ден, което показва, че 40% от 12-17-годишните, които пушат цигари, са употребявали канабис всеки ден през 2014 г. От жените, пушещи цигари, 4% са употребявали всеки ден канабис.

Тютюнопушенето остава водещата предотвратима причина за заболяване и преждевременна смъртност в САЩ. Там има значително намаляване в разпространението на пушенето през последния половин век, въпреки че скоростта на това намаляване е спаднала през последните години сред различни групи.

„Възможно е спирането на това намаляване в пушенето на цигари да се дължи частично на значителното увеличение във всекидневната употреба на канабис сред пушачите“, смята Гудуин.

„Много е важно да се разбере до каква степен ежедневната употреба на канабис може да е обичайна сред пушещите цигари, защото предишни открития показват, че всяка употреба на канабис през последния месец е свързана с продължаване на тютюнопушенето и рецидив“, отбелязва Гудуин.

Източник: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-11/cums-cs113017.php