телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Програмите за превенция, които залагат на плашене, не успяват да постигнат целта си

Програмите за превенция, които залагат на плашене, не успяват да постигнат целта си

Политическите лидери харесват идеята за превенция на употребата на наркотици сред младите хора чрез плашене. Това е стратегия, за която се отделят милиони долари, особено в САЩ.

Проблемът е, че тези програми не работят.

Нов доклад на Open Society Foundations „Превенция на употребата на наркотици и проблемна употреба“ събира голям брой изследвания, които показват, че програми, които целят пълно въздържание до края на живота, особено чрез преувеличаване на вредите, са нереалистични и могат дори да постигат обратен ефект. Когато единствената цел на превантивните обучения е да държи децата далеч от наркотиците, се губи възможността за обучение как да се предпазват от вредите.

В САЩ се провежда превантивна програма в училищата (D.A.R.E. – Drug Abuse Resistance Education). В един момент тя е била въведена в 80% от училищата. Програмата е била финансирана от държавата и е била центрирана около посланието „просто кажи „не““ и е представяла всички наркотици като причинители на незабавни вреди. Независими оценки разкриват, че програмата не е допринесла за въздържание от употреба и дори не е отложила във времето започването ѝ сред младите хора.

Друга голяма инвестиция на САЩ е в голяма медийна програма за опасностите от наркотиците с цел популяризиране на въздържанието (National Youth Anti-Drug Media Campaign). Оценка на тази кампания е открила, че тя не е намалила или отложила във времето употребата на наркотици. Всъщност е възможно да е повишила вероятността някои млади хора да започнат да пушат марихуана, защото някои реклами създават впечатлението, че всички пушат марихуана.

Оценките за някои други програми, основани на въздържанието и опитващи се да сплашат младите хора с вредите от една-единствена употреба, показват, че има тенденция младите хора да не вярват на преувеличенията. Те виждат, че животът на експериментиращите им връстници не е провален, зъбите им не са опадали, мозъците им не са разрушени и че основаното на страх превантивно послание за незабавна вреда не е в съответствие с реалността.

Експерти от целия свят съветват за поставяне на друга цел на превантивните програми. Вместо да се цели предотвратяване на употребата като цяло, което не е много вероятно, тъй като много млади хора експериментират с наркотици, по-добре е да се предотвратят най-сериозните вреди за индивида и обществото. Освен това учени, Европейският съюз и Службата на ООН по наркотиците и престъпността призовават за превантивни програми, съобразени с причините, които потикват към употреба, а не основани на фантазията за свят, в който няма наркотици.

Програмите за превенция на употребата твърде често са били още един пример за отхвърлянето на идеята за намаляване на вредите в политиките за наркотиците. Намаляването на вредите е главна част от обществената политика и особено от здравната политика в много сфери. Вместо да спрат целия автомобилен трафик, обществата налагат ограничения на скоростта, изискват поставянето на колани или казано с други думи, се опитват да ограничат риска от пътни инциденти и други вреди. Вместо да забранят алкохола, повечето правителства забраняват продажбата му на непълнолетни, предупреждават обществото за опасността от пиенето и забраняват шофирането след употреба. Но когато става дума за наркотици, идеята за намаляването на вредите се загубва в доминиращото и нереалистично послание за пълно въздържание, което все още се предава от много превантивни програми и други политики за наркотиците.

Дори Комисията на ООН по наркотиците, на която не ѝ е чужда мечтата за свободен от наркотици свят, през 2014 г. прие резолюция, в която се отбелязва, че превантивните програми често пъти не се подлагат на независима оценка и че трябва да са задължително основани на научни доказателства. Нещо, което твърде рядко се случва.

Източник: https://www.opensocietyfoundations.org/voices/scared-straight-anti-drug-programs-aren-t-scaring-kids-all