телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Проектът SKEPDAH приключва – изтеглете нашите учебни програми

Проектът SKEPDAH приключва – изтеглете нашите учебни програми

Изтеглете новите учебни програми за служители на Информационни линии за наркотици и алкохол!

Изминахме дълъг път, откакто партньорството  по проект „Обмяна на умения и знания за Информационни линии за наркотиците и алкохола“ (The Skills and Knowledge Exchange Project for Drug and Alcohol Helplines, SKEPDAH) стартира през януари 2017 г., и ние се опитахме да ви държим информирани за всяка стъпка чрез новините в нашия уебсайт.

Този месец проектът ни приключва. С удовлетворение и гордост ви представяме три учебни програми за обучения, които създадохме чрез обмяна, диалог и тестване.

Те са на разположение за последваща и повторна употреба от Информационните линии за наркотиците и алкохола, както и от сходни услуги, и могат да се използват безплатно по силата на Отворен лиценз/Open License.

Изборът на тема за всяка една учебна програма беше базиран на резултатите от проучване за нуждите от обучение и увеличаване на капацитета на Информационните линии, които са част от мрежата на Европейската фондация на информационните линии за наркотици (European Foundation of Drug Helplines, FESAT). Затова партньорите от SKEPDAH се надяват, че учебните програми ще бъдат вдъхновяващ ресурс за всички, които са свързани с работата на Информационните линии за наркотиците и алкохола или с работата на други Информационни линии. Всяка учебна програма има за цел да предостави структура с източници, които са от помощ, и идеи за добра практика.

Изтеглете PDF файловете по-надолу или от нашата секция „Проекти“, където те ще останат на разположение за дълъг период от време.

Учебната програма за нови психоактивни вещества (НПВ) предоставя структура с източници, които са от помощ, и идеи за добра практика, за да:

  • повиши осведомеността относно НПВ в работата на Информационната линия;
  • развият увереността, знанията и уменията у служителите на Информационната линия, за да отговарят ефективно на въпроси относно НПВ.

Изтеглете своето копие на български

Изтеглете своето копие на английски

Учебната програма за превенция на синдрома на професионалното прегаряне предоставя структура с източници, които са от помощ, и идеи за добра практика, за да:

  • повиши осведомеността относно синдрома на професионалното прегаряне в работата на Информационната линия;
  • подпомогне разработването на стратегии за изграждане на гъвкавост и предотвратяване или адресиране на синдрома на професионалното прегаряне.

Изтеглете своето копие на български

Изтеглете своето копие на английски

Учебната програма за проблемна употреба на вещества, съпътствана от проблеми с психичното здраве (двойна диагноза), предоставя структура с източници, които са от помощ, и идеи за добра практика, за да:

  • повиши осведомеността относно двойната диагноза;
  • подпомогне развитието на увереност, знания и умения у служителите на Информационната линия да отговарят ефективно на въпроси, свързани с двойна диагноза.

Изтеглете своето копие на български

Изтеглете своето копие на английски

С  принос не само от Информационните линии

Осем Информационни линии за наркотиците и алкохола, които са част от FESAT, взеха участие в проект SKEPDAH: Ирландия (HSE Drugs & Alcohol Helpline), Белгия (De DrugLijn/VAD), България („Фракарита България“/Национална информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта), Португалия (SICAD), Кипър (PERSEAS), Норвегия (RUStelefonen), Холандия (Drugs Infolijn/Trimbos Instituut) и Германия (Basis e.V.). Деветият, но не по-малко важен партньор, е The Training Exchange Ltd, Великобритания – компания, специализирана в обучителни и консултантски услуги в областта на психичното здраве, социалните грижи и зависимостите към алкохол и наркотици.

Направен възможен с финансирането на Еразъм+

Този проект нямаше да бъде възможен без Еразъм+, Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт. Проект SKEPDAH бе стратегическо партньорство по Ключова дейност 2 (КД2) от Еразъм+, която се фокусира върху сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.

Стратегическите партньорства са международни проекти, създадени да развиват и споделят иновативни практики и да насърчават сътрудничеството, ученето един от друг и обмяната на опит в областта на образованието, обучението и младежта. Тези цели са в пълно съответствие с основните цели, които FESAT се опитва да постигне.

Научете повече за Еразъм+.