телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Проект „Обмяна на умения и знания за Информационни линии за наркотиците и алкохола“

Проект „Обмяна на умения и знания за Информационни линии за наркотиците и алкохола“

По време на стартираща среща в Лисабон, Португалия, през март 2017 г. девет партньора започнаха работата по проект „Обмяна на умения и знания за Информационни линии за наркотиците и алкохола“ (Skills and Knowledge Exchange Project for Drug and Alcohol Helplines/ SKEPDAH). Проектът е финансиран от европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм +“ и представлява стратегическо партньорство за професионално образование и обучение по Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики. Проектът ще продължи до август 2018 г.

Участниците са осем информационни линии за наркотиците и алкохола, като всички са свързани с FESAT (Европейска фондация на информационните линии за наркотици). Това са Ирландия (Drugs/HIV Helpline), Белгия (VAD, De DrugLijn), България („Фракарита България“, Национална информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта), Португалия (SICAD), Кипър (PERSEAS), Норвегия (RUStelefonen), Холандия (Trimbos Instituut) и Германия (Basis eV.). Деветият, но не по-малко важен партньор, е The Training Exchange Ltd, Великобритания – компания, специализирана в обучителни и консултантски услуги в областта на психичното здраве, социалните грижи и зависимостите към алкохол и наркотици.

Целите на проекта са свързани с някои от нуждите на екипите, работещи в Информационните линии за наркотиците и алкохола, които бяха идентифицирани с помощта на два въпросника, предварително разпространени от FESAT сред неговите членове. В отговор се откроиха три теми:

- Тема 1: Умения за работа на информационна линия за нови служители и бърн-аут превенция за опитни служители.
- Тема 2: Нови психоактивни вещества и предизвикателства за информационните линии.
- Тема 3: Информационни линии за наркотиците и алкохола – психично здраве и двойни диагнози.

Както се споменава по-горе, фокусът на този вид партньорство е върху иновацията чрез обмяна. Служителите на Информационните линии за наркотиците и алкохола получават възможността да участват в три международни срещи за обмяна на обучение с конкретната цел да повишат своите умения по трите ключови теми и да съдействат за обмяната на знания. Наученото по време на тези срещи ще бъде използвано, за да се създадат учебни планове за обучение на служителите в партньорските организации по всяка една от темите.

Като краен резултат тези учебни планове за продължаващо професионално обучение за служители на Информационни линии ще бъдат разпространени чрез онлайн ресурсите на FESAT и на партньорите по проекта, за да бъдат достъпни и свободно използвани от други информационни линии за наркотиците и алкохола, както и от подобни служби в Европа и по света.

В периода 27-28 март 2017 г. в гр. Лисабон, Португалия, се проведе стартиращата среща, по време на която партньорите изработиха графиците и дневния ред за трите международни срещи за обмяна на обучение, и уточниха работните си задачи по проекта.

Първата международна среща за обмяна на обучение ще се проведе в София, България, на 19 и 20 юни 2017 г. По време на нея партньорите ще създадат учебни планове за обучение на нови и опитни служители на Информационните линии за наркотиците и алкохола, включващи и бърн-аут превенция.