телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Проблемна игра на хазарт, проблемна употреба на вещества и употреба на незаконни наркотици

Проблемна игра на хазарт, проблемна употреба на вещества и употреба на незаконни наркотици

Опасностите от проблемите, свързани с играта на хазарт и с психичното здраве/употребата на вещества са разнообразни. Изследователите вече знаят, че двата вида проблеми са чести спътници и нерядко освобождават разрушителните си сили в тандем. За да разберат по-добре сложната връзка между възникващите заедно проблеми с хазарта и с други психични затруднения, изследователите трябва да установят как тези проблеми се развиват във времето. По този начин учените ще разберат по-добре как някои психични проблеми създават риск за други. BASIS разглежда изследване на д-р Трейси Афифи и колегите ѝ, което използва данни от млади пълнолетни, събирани няколко години, за да се изследва въпроса на проучването.

Какъв е бил въпросът на проучването?

Дали проблемът, свързан с хазарта, обикновено се развива първи или първо се развиват други психични проблеми сред хората, които страдат от повече от едно разстройство?

Какво са направили изследователите?

Афифи и колегите ѝ са анализирали данни от дългосрочно проучване на млади пълнолетни, което е изследвало 679 млади хора (на възраст от 18 до 20 г.) всяка година от 2007 до 2011. Въз основа на тяхното поведение през последната една година участниците са давали информация за проблеми с хазарта, дали са имали някакви психични разстройства, злоупотреба с или зависимост към вещества и/или проблеми с употреба на незаконни наркотици. В допълнение участниците са били питани за техните социални и демографски характеристики. Изследователите са направили анализи, за да проучат моделите в данните.

Какво са открили?

Младите пълнолетни, които са съобщили, че имат проблеми с хазарта в началото на проучването, през следващите години било по-вероятно да развият депресивно разстройство, алкохолна зависимост, някакви проблеми с употребата на наркотици и някакво друго психично разстройство, отколкото техните връстници, които не играят хазарт или нямат проблемна игра на хазарт. И обратно – тези, които съобщили, че имат някакъв проблем с наркотици или някакво психично разстройство, било по-вероятно да развият проблем с хазарта в сравнение с тези, които нямали проблем с наркотици или психично разстройство.

Изследването също открило, че в сравнение с участниците, които не употребявали незаконни наркотици, тези, които съобщили за такава употреба в началото на проучването, било по-вероятно да влязат в категорията на хората с хазартен проблем през следващите години.

Защо са от значение тези открития?

Здравните специалисти, работещи с млади пълнолетни, ще имат полза от вграждането на знанията от проучването в тяхната практика, защото това ще им помогне да разберат как миналото поведение на младите хора ги излага на допълнителни рискови фактори. Изследването предоставя предварителни доказателства, че медицинското състояние и поведението на младите пълнолетни на възраст от 18 до 20 г. може да имат директна връзка с риска им за други поведения и състояния, когато станат на възраст от 23 до 25 г.

Тъй като изследването предоставя доказателства, че ограничаването на разпространението на едно разстройство ще има добавъчен ефект върху другите разстройства, от здравна гледна точка откритията показват, че инвестирането в програми, насочени към рискова игра на хазарт, психични разстройства и употреба на незаконни наркотици, има по-висока възвращаемост, отколкото преди се е смятало.

Откритията също показват, че най-ефективните стратегии за превенция са тези, които са насочени едновременно към проблемната игра на хазарт и психичните разстройства/проблемна употреба на вещества. Например, когато в щата Масачузетс (САЩ) се увеличават възможностите за игра на хазарт, здравните специалисти забелязват потенциалното увеличение при проблемната употреба на вещества и други здравни проблеми и своевременно създават план, с който да увеличат капацитета на специалистите, които се занимават с тези проблеми.

Източник: http://www.basisonline.org/2017/03/stash-vol-13-3-double-whammy-problem-gambling-substance-use-disorders-and-illegal-drug-use-.html