телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

През последното тримесечие на 2021 г. 331 деца са постъпили в болница заради отравяне с психоактивни вещества

През последното тримесечие на 2021 г. 331 деца са постъпили в болница заради отравяне с психоактивни вещества

Данните на Националния център по обществено здраве и анализи за четвъртото тримесечие на 2021 г. показват, че през болниците в страната са преминали общо 2197 души заради остри интоксикации (отравяне), свързани с употребата на наркотици и/или алкохол.

В 158 случая става въпрос за деца до 15 г., като 25 от тях са били приети в болница заради употреба на наркотици, 106 – заради употреба на алкохол, а 27 – заради комбинирана употреба на алкохол и наркотици. В болница са били приети и 173 деца на възраст между 16 и 18 г.

Най-честата причина за прием в болница при всички възрастови групи остава острата интоксикация с алкохол – общо 1777 случая за четвъртото тримесечие на годината.

При всички възрастови групи (до 15 г., 16-18 г. и над 18 г.) се наблюдава намаляване на броя лица, приети в болница заради отравяния с алкохол, в сравнение с предходното тримесечие: общо 1777 срещу 2064 съответно. При децата на възраст 16-18 г. има увеличение в броя на приетите за лечение заради интоксикации, получени от употреба на наркотици и от комбинирана употреба на наркотици и алкохол.

Повече данни за регистрираните случаи на остри интоксикации, свързани с употребата на психоактивни вещества, тук.