телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

През първото тримесечие на 2021 г. 264 деца са постъпили в болница заради отравяне с психоактивни вещества

През първото тримесечие на 2021 г. 264 деца са постъпили в болница заради отравяне с психоактивни вещества

Данните на Националния център по обществено здраве и анализи за първото тримесечие на 2021 г. показват, че през болниците в страната са преминали общо 2115 души заради остри интоксикации (отравяне), свързани с употребата на наркотици и алкохол.

В 144 случая става въпрос за деца до 15 г., като 17 от тях са били приети в болница заради употреба на наркотици, 107 – заради употреба на алкохол, а 20 – заради комбинирана употреба на алкохол и наркотици. В болница са били приети и 120 деца на възраст между 16 и 18 г.

Най-честата причина за прием в болница при всички възрастови групи остава острата интоксикация с алкохол – общо 1672 случая за последното тримесечие на годината.

При всички възрастови групи (до 15 г., 16-18 г. и над 18 г.) се наблюдава намаляване на броя лица, приети в болница заради отравяния с наркотици, в сравнение с предходното тримесечие: общо 302 срещу 346 съответно. При комбинираните интоксикации има увеличение – 141 срещу 128 през последното тримесечие на 2020 г., както и при тези с алкохол – 1672 срещу 1625 през предходното тримесечие.

Повече данни за регистрираните случаи на остри интоксикации, свързани с употребата на психоактивни вещества, тук.