телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Прекомерната употреба на алкохол променя мозъчните функции по различен начин при младите мъже и жени

Прекомерната употреба на алкохол променя мозъчните функции по различен начин при младите мъже и жени

Изследователи са открили, че мозъчните функции при мъжете и жените се променят от дългосрочната употреба на алкохол, но че тези промени при двата пола се различават значително. Това би могло да означава не само, че младите хора се намират в по-голям риск от дългосрочни вреди, нанесени от алкохола, но също и че рисковете вероятно са различни при мъжете и жените, като мъжете е възможно да са в по-голям риск.

Финландската изследователска група е работила с 11 мъже и 16 жени, които са имали прекомерна употреба на алкохол през последните 10 години. За сравнение е използвана група от 12 мъже и 13 жени, които са употребявали съвсем малко или никакъв алкохол. Всички участници в изследването са били на възраст между 23 и 28 години по време изследването. Авторите на проучването са наблюдавали мозъчните отговори на участниците, след като са били стимулирани с магнитни импулси – метод, познат като „Транскраниално магнитно стимулиране“, който активира мозъчните неврони. Мозъчната дейност е измервана посредством ЕЕГ (електроенцефалограма).

В предишни разработки изследователите са установили, че прекомерно употребяващите демонстрират по-интензивни отговори в мозъчната кора в сравнение с тези, които не употребяват алкохол – нещо, което сочи, че промените в мозъка вследствие на алкохолната употреба са дългосрочни. В сегашното изследване учените са забелязали, че мъжете отговарят различно – при тях електрическите отговори са по-интензивни. Доктор Outi Kaarre, съавтор, посочва:

„Установихме повече промени в мозъчната дейност  при мъжете, а в действителност очаквахме обратното – те да са повече при жените. Резултатите ни посочват, че дългосрочната употреба на алкохол в по-голяма степен изменя електрическата активност в мозъка при мъжете.“

Електроенцефалограмата позволява също да се види, че има по-интензивна дейност, свързана с GABA (гама-амино маслена киселина)-невротрансмитера при мъжете, отколкото при жените.

Kaarre допълва: „Като цяло работата ни показва, че алкохолът води до по-изразени промени както в електрическата, така и в химическата невротрансмисия при мъжете, а не при жените. Има два вида рецептори за GABA – А и B. При жените само GABA-А рецепторите са засегнати, докато при мъжете и при двата вида рецептори се наблюдават изменения.“

Авторите на проекта обясняват, че резултатите от изследването все още подлежат на дискусия и не са достигнати изводи, но GABA е изключително важен невротрансмитер за потискане на много функции на мозъка и централната нервна система. Тази киселина участва в дейността на много мозъчни структури. До момента има изследвания, които показват, че тя е тясно свързана с тревожността и депресията – като цяло GABA води до успокояване в мозъчната активност.

Съществуват данни от изследвания на животни, че дейността на GABA-А рецепторите влияе на навиците на употреба на алкохол, докато GABA-В рецепторите са свързани с цялостното желание за консумиране на алкохол. Има основание да се смята, че алкохолът влияе по различен начин на мъжете и жените. Настоящото изследване предлага една възможна интерпретация на причината за тези разлики.

Д-р Kaarre заявява също: „Наясно сме, че дългосрочната употреба на алкохол може да е рискова за младите хора. Нашето изследване сочи, че тези ефекти могат да се различават при двата пола и е нужно да започнем да изучаваме как тези разлики се проявяват в поведението. Възможно е да се наложи по-строга регулация на консумацията на алкохол от непълнолетни. Нито един от участниците в изследването не отговаря на критериите за разстройство, свързано със  злоупотреба или зависимост, и въпреки това открихме толкова значителни изменения в мозъчното функциониране. Възможно е и да се наложи различно фармакологично лечение на алкохолизма в зависимост от това, дали лекуващият се е мъж или жена.“

Професор Wim van den Brink (Професор по Психиатрия и зависимости в Академичния медицински център към Амстердамския университет) коментира по следния начин:

„Това са много интересни резултати, особено като се има предвид, че младите жени наваксват в сравнение с мъжете по отношение на пиенето и прекомерното пиене в Европа. Това може също да означава, че се наблюдава ранна злоупотреба с алкохол при различна група от жени в сравнение с миналото. С други думи, когато злоупотребата се случва все по-често и започва да се превръща в норма, не е задължително жените да страдат от някакво психично заболяване, за да започнат ранната употреба.“

Откриването на различен ЕЕГ-модел при мъжете и жените, които започват да злоупотребяват с алкохол отрано, може да има значимо влияние върху методите за лечение на алкохолна зависимост при двата пола. Едно от най-новите лекарства за третиране на алкохолизъм е агонистът на GABA-В Баклофен и до момента то получава смесени отзиви по отношение на ефективността си. Настоящото изследване би могло да обясни причината за това.

Основното ограничение на разработката е, че не се отчитат евентуални невробиологични различия между участниците в двете групи, които е възможно да предхождат началото на пиенето – възможност, която няма как да бъде пренебрегната.

Източник: https://www.sciencedaily.com/releases/2017/09/170904093434.htm