телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Прекомерната употреба на алкохол по време на юношеството крие сериозни рискове за мозъка

Прекомерната употреба на алкохол по време на юношеството крие сериозни рискове за мозъка

Какъв би бил празникът без алкохол, независимо дали говорим за частно или служебно събитие? Пиенето на алкохол в много страни по света е здраво вкоренен и отдавнашен социален навик, въпреки че фактът, че алкохолът оказва влияние върху здравето на хората, е отдавна установен, особено когато става въпрос за прекомерно пиене. По-специално младежите са известни с това, че се наслаждават на пиенето и нощните забавления, без да се притесняват много за въздействието, което алкохолът може да има върху здравето им. Всъщност пиенето в големи количества е обичайно по време на юношеството, като почти 25% от учениците в гимназиите в САЩ съобщават, че са се напивали през последните 30 дни.

Ефектите върху мозъка от прекомерната употреба на алкохол сред младите хора са разгледани внимателно в мини преглед, публикуван в Frontiers in Psychology от Анита Цервенка, асистент в Държавния университет на Орегон, и колеги.

„Юношеството е време, в което мозъкът все още се развива, не само биологично, но се развива и психосоциалното поведение. Като се има предвид увеличаването на запойното и прекомерното пиене сред младите хора, разбирането на ефектите от употребата на големи количества алкохол върху неврологичното развитие и влиянието им върху когнитивните умения са много важни“, казва Цервенка.

Запойно пиене или прекомерната епизодична употреба на алкохол означава употребата на четири или повече стандартни питиета в рамките на 2 часа за жените и 5 или повече питиета за мъжете. Прегледът подчертава съществуващо проучване, което изследва вредните ефекти от такъв вид употреба на алкохол, с цел да допринесе за бъдещи проучвания. „Ние разгледахме шест области, за да определим вредното въздействие на прекомерното пиене върху реакцията на мозъка, а именно: инхибиране на реакцията, работна памет, словесно учене и памет, вземане на решения и награждаване, алкохолна реактивност и социално-когнитивна/социално-емоционална обработка“, обяснява Цервенка.

Прегледът установява, че запойното пиене при младите хора е свързано с изтъняване или намаляване на областите на мозъка, които играят ключова роля за паметта, вниманието, езика, осъзнаването и съзнанието и които включват кортикални и субкортикални структури. Взимайки за пример ученето и паметта, проучванията показват, че прекомерната употреба на алкохол води до дефицит в способността на младите хора да научават нови думи, коeто е свързано с промени в мозъчната активност.

Ако погледнем към бъдещето, „тези мозъчни промени в резултат на прекомерното пиене по време на юношеството биха могли да доведат до по-голям риск от развитие на разстройства, свързани с употребата на алкохол, на по-късен етап в живота. От съществена важност е да продължим да повишаваме информираността за рисковете от запойното пиене и да насърчаваме бъдещи изследвания в тази област. Нашият преглед дава полезна основа за определяне на областите, които изискват допълнително внимание“, заключава Цервенка.

Източник: https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170718103525.htm