телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Поради какви причини тийнейджърите употребяват марихуана?

Поради какви причини тийнейджърите употребяват марихуана?

Хората употребяват марихуана поради много различни причини. Канабисът може да бъде начин за забавление или за бързо бягство; лекарство за намаляване на болката (физическа или емоционална); символ на принадлежност към социален кръг или група приятели; или нещо напълно различно. Но дали причините някой да употребява марихуана са свързани с преживяванията от нея? Клеър Блевинс и нейните колеги наскоро са изследвали група тийнейджъри, употребяващи канабис, за да търсят връзка между причините за употребата и негативните последствия от нея.

Изследователите са задали следния въпрос: „Дали някои причини за употребата на марихуана е по-вероятно да са свързани с негативните последствия от нейната употреба?“

Изследователите са проучили учениците от 9-ти, 10-ти и 11-ти клас от шест обществени училища в гр. Сиатъл (САЩ). Участвалите ученици са били употребявали марихуана през последните 30 дни. Те са попълнили подробен въпросник за причините за употреба на марихуана – Comprehensive Marijuana Motives Questionnaire.

Също така са попълнили списък с проблеми, свързани с марихуаната (Marijuana Problems Index), за да се измерят негативните ефекти от употребата на марихуана (например, изоставяне на отговорностите, поява на абстинентни симптоми, влизане в спорове заради тяхната употреба на канабис).

Изследователите са използвали многомерна линейна регресия, за да определят кои категории от причини са свързани с по-негативните последствия.

Какво са открили изследователите?

Някои причини за употреба на марихуана са били свързани с по-големи негативни последствия:
- употребявам, за да бъда като другите (конформизъм);
- употребявам, за да се справя с проблеми или негативни емоции;
- употребявам от скука или защото нямам какво да правя.

Причините, които не били свързани с по-големи негативни последствия, включвали употреба с цел празнуване и употреба с цел по-добър сън.

Какво е значението на тези открития?

Според Службата за злоупотреба с вещества и психично здраве в САЩ (SAMHSA) 2,7% от американските тийнейджъри – около 667 000 – имат проблемна употреба на марихуана. Лекарите, приятелите и членовете на семейството, които искат да насърчат употребяващия да направи позитивна промяна, може да съобразят своето послание с причините, поради които тийнейджърът употребява.

Например, ако конформизмът и натискът на връстниците представляват проблем, тогава може би най-добрият подход е да се намерят различни социални кръгове от приятели. Ако употребата на марихуана е начин за справяне с проблеми, тогава на тийнейджъра може да се помогне да си изгради по-добри стратегии за справяне. Ако проблемът са скуката и липсата на посока, тогава задачата може да бъде тийнейджърът да си намери ново хоби или друга интересна дейност.

Какви са ограниченията на това изследване?

Едно от ограниченията идва от факта, че изследването е разчитало тийнейджърите сами да преценят какви са били техните причини за и последствия от употребата на марихуана. Отговорите им може да не са отразили точно техните истински причини или тийнейджърите може да не са си спомнили добре минали инциденти или последствия от употребата на канабис.

Второ ограничение може да съществува, ако изследваната група не е представителна за всички тийнейджъри, употребяващи марихуана. Участието е било доброволно и употребяващите поради едни причини може да са били по-склонни да участват в сравнение с употребяващите поради други причини.

Трето ограничение е вероятността причините, свързани с вредни последствия, да са различни при тийнейджъри и възрастни.

Фигура 1. Дванадесет категории от причини за употреба на марихуана, базиращи се на Comprehensive Marijuana Motives Questionnaire (CMMQ). Фигурата показва айтемите от CMMQ, кореспондиращи с категориите за конформизъм, справяне и скука, които са свързани с негативни последствия. Категориите причини в зелено не са свързани в значителна степен с негативни последствия. Адаптирано от Блевинс и колеги (2016).

Figure 1

Източник: http://www.basisonline.org/2016/04/stash-vol-124-highly-questionable-teenagers-reasons-for-using-marijuana.html