телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Първото питие, ако е подадено от приятел, може да доведе до проблеми

Първото питие, ако е подадено от приятел, може да доведе до проблеми

Данните от ново проучване относно рисковите фактори свързани с употребата на алкохол от тинейджъри показват,  че това кой дава първото питие на младия човек е от значение за бъдещата употреба или злоупотреба с алкохол.

Учените от университета в Айова са открили, че подрастващите, които получават първото си питие от приятел, е по-вероятно скоро да продължат с употребата на алкохол и са по-склонни към злоупотреба, когато пораснат.  Данните от изследването са предназначени да послужат на специалистите относно прогнозата на вероятността подрастващите да консумират алкохол.

"Когато започва употребата на алкохол, дори децата, които имат алкохолици в семейството си, не получат първите напитки от семейството си", каза д-р Самуел Куперман, детско-юношески психиатър в  Айова. „Те получават първите напитки от приятелите си”.

„Има нещо, което кара децата да пият”, продължава своя анализ Куперман. „Може би това е свързано с някакво търсене на престиж или има някаква тайнственост, която привлича. Така че ние се опитваме да предоставяме информация на децата за рисковете, свързани с употребата на алкохол, за да имат алтернативи.”

От прегледа на рисковите фактори в литературата, екипът изследва петте фактора – предиктора с най-голяма тежест: два от тях са свързани с определени прояви на смущаващо поведение, фамилна анамнеза за алкохолна зависимост,  лоши социални умения, както и дали най-добрите  приятели употребяват алкохол.

След обработка на резултатите, изненадващо, най-добрият приятел, който пие и има достъп до алкохол е факторът, който се оказва с най-голяма важност.

Източник: http://psychcentral.com/news/2013/01/29/if-friend-gives-teen-first-drink-problems-may-follow/50949.html