телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Първата стая за употреба на наркотици ще отвори врати в Словения

Първата стая за употреба на наркотици ще отвори врати в Словения

За разлика от другите страни от бивша Югославия, Словения експериментира с политиката за наркотиците, за да подобри обществено здравния отговор на употребата на вещества. След почти две десетилетия на застъпничество и подготвителна правна работа, пилотният проект за стая за употреба на наркотици бе стартиран в Любляна през 2015 г. от местната неправителствена организация „Стигма“.

По време на регионалната конференция по политиката за наркотиците, проведена наскоро в Белград, представителите на сръбската организация Re Generation представиха кампанията „Пространство за промяна“ (Room for Change) и говориха за нашата цел да стимулираме обществено обсъждане за откриването на стая за употреба на наркотици в Сърбия. Един от участниците, служител на словенското Министерство на здравеопазването, каза на публиката в речта си, че в Словения започва пилотна програма за стая за употреба на наркотици.

Обикновено такива важни промени в политиката за наркотиците получават скептичен отзвук от обществеността и са последвани от кампании и голямо медийно отразяване на Балканите. Но в този случай вместо медийна популяризация словенското Министерство на здравеопазването и инициаторът – местната гражданска организация „Стигма“, са развили своето сътрудничество извън медийните прожектори. Въз основа на добрата им координация законовата рамка е създадена и е отпуснато финансиране за тази обществена здравна програма.

Първите идеи за отварянето на стая за употреба на наркотици в Любляна датират от средата на 90-ге години на миналия век. „Стигма“ официално кандидатства за откриването на такава услуга пред правителствената служба за наркотиците през 2004 г., но по това време идеята им не се превръща в реалност. Четири години по-късно – през 2008 г., организацията предлага на Министерството на вътрешните работи поправка в Наказателния кодекс, която води до промени в закона през 2012 г.

В новата поправка се казва, че макар предоставянето на помещения за употреба на наркотици да е престъпление, може да се направи изключение в случаите, в които организация предоставя програма за лечение или място за контролирана употреба на вещества. Допълнително има изискване програмата да работи под контрола на съответните медицински институции. През септември 2015 г. „Стигма“ получи финансиране от словенското Министерство на здравеопазването за двегодишен пилотен проект.

„Идеята е да отворим стаята за употреба на наркотици през март 2016 г. В момента изследваме нуждата от нея от гледна точка на употребяващите и подготвяме инструментите за оценка за следващата година. Ще следим промените в поведението на употребяващите, в здравния им статус и развитията в областта на намаляването на вредите. Във втората фаза на оценката ще се фокусираме върху местната общност и промените в местното обкръжение – броят на използваните игли в общността; намаляване на употребата на публични места; намаляване на количеството боклук по улиците, оставащ след употребата“, казва Борут Бах, Президент на организацията. Националният институт по обществено здраве ще отговаря за надзора, проследяването и оценяването на пилотната програма.

Планираната продължителност на пилотната програма е шест месеца, но от „Стигма“ се надяват, че ще получат финансова подкрепа, за да продължат програмата и след септември 2016 г. Подробности за това как ще функционира стаята за употреба, какви ще са вътрешните правила и работното време ще бъде решено в по-късните етапи на проекта. „Опитваме се да определим най-добрите условия за употреба на наркотици в съответствие с нуждите на употребяващите, като през ноември направихме проучване за това. Структурата на програмата ни зависи от наличието на финансиране. Планираме да наемем един медицински служител на пълен работен ден. Планът ни предвижда шест кабинки за инжектиране, които ще работят от 9 до 15 ч., въпреки че това може да се промени. Стаята за употреба ще бъде част от Дроп-ин центъра на „Стигма“, който има 50-60 потребители дневно. Предполагаме, че същият брой хора ще използват стаята за употреба всеки ден“, казва г-н Бах. Една от планираните дейности е да се създаде мрежа от организации и институции в Любляна, включително Обществен център, Токсикологичен център и предоставяне на възможности за ефективен отговор при спешни медицински случаи.

По отношение очакваната рентабилност на програмата г-н Бах казва: „Стаите за контролирана употреба на наркотици са доказали своята рентабилност в други страни и ние сме уверени, че нашата стая също ще бъде рентабилна. Годишният бюджет за една такава стая е равен на стойността на лечението на двама ХИВ-позитивни пациенти в Словения. Ако чрез нашия проект бъдат предотвратени два нови случая на заразяване с ХИВ, то програмата ни напълно ще оправдае отпусканата от държава помощ.“

Отделно от превенцията на инфекциозните заболявания, другите главни цели на проекта са да се намали употребата на наркотици на обществени места и да се подобри общественото здраве за местните общности и жители.

Противоположно на ситуацията в Словения, в Сърбия застъпничеството за стаите за употреба получи силен медиен отзвук със сензационни заглавия от рода на „Стая за употреба на безплатни наркотици ще отваря в Белград“. Повече от 20 национални медии отразиха темата и задаваха въпроси като: „От къде планирате да купувате наркотиците?“, „Къде ще бъдат съхранявани наркотиците?“ и „Кой ще охранява наркотиците?“. В резултат обширната публична дискусия беше доминирана от мнения „против“, а открит и основан на факти обществен дебат липсваше. Както се очакваше, отговор от сръбското правителство не дойде, но от друга страна, идеята за стая за употреба на наркотици публично беше подкрепена от известни сръбски експерти в лечението на зависимости.

Йована Арсениевич, НПО Re Generation

Бележка на преводача: В стаите за контролирана употреба на наркотици не се предлагат, дават, продават или съхраняват никакви психоактивни вещества. Зависимите, ползващи тези стаи, отиват в тях като носят наркотиците, които вече са си купили преди това – нещо, което така или иначе правят всеки ден.

Източник: http://drogriporter.hu/en/First_Drug_Consumption_Room_Pilot_Program_launched_in_Slovenia