телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Партньорите по проект SKEPDAH се срещнаха, за да говорят за разпространението на резултатите от проекта

Партньорите по проект SKEPDAH се срещнаха, за да говорят за разпространението на резултатите от проекта

Проектът „Обмяна на умения и знания за Информационни линии за наркотиците и алкохола“ (The Skills and Knowledge Exchange Project for Drug and Alcohol Helplines, SKEPDAH) е създаден като начин информационните линии да се учат едни от други и да обменят опит по устойчив начин. Този проект е финансиран по Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт (Еразъм +). Проектът е по ключова дейност 2, която се фокусира върху Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. Проектът е осъществен с финансиране от Ирландската национална агенция, Léargas, и тече от януари 2017 до август 2018.

Идеята за този проект се заражда от проучване на информационните линии за наркотиците в началото на 2015, когато участниците са попитани по какви теми се нуждаят от допълнителна информация и обучение. Това е последвано от второ, по-детайлно проучване през декември 2015, от което излизат три теми. Решено е проектът да се съсредоточи върху отговаряне на нуждите на информационните линии за наркотиците и алкохола чрез работа по тези теми и че най-добрият начин да се направи това, е да се създадат учебни програми за линиите по всяка от трите теми, които да се използват многократно и да бъдат споделяни в бъдеще.

По време на проекта имаше три международни партньорски срещи, на които бяха споделени информация, опит и ресурси, използвани за развиване на учебен програма по всяка тема. Тези учебни програми се използват като насоки за създаване на обучения и подкрепа за екипите. След това се правят корекции и се съставят финалните версии на учебните програми.

На 18 и 19 юни 2018 г. в Ларнака, Кипър, се проведе срещата за разпространение. Домакините от PERSEAS Counselling Centre for Adolescents and Adults уредиха срещата да се случи в Ларнака, което беше по-удобен и евтин вариант за партньорите в сравнение с Никозия. Темата на двудневната среща беше разпространение, тъй като трите учебни програми бяха завършени, а останалите материали за дисеминация бяха създадени и подготвени за разпространяване чрез имейл, информационен бюлетин и YouTube.

Ирландският партньор създаде презентация в стил Печа Куча. Нейното предназначение е да сподели същността на проекта, работата и резултатите в 20 слайда, всеки от които се появява за 20 секунди и съдържа минимално количество текст. Презентацията беше записана с аудио, за да се постави фокус върху изображенията в нея, а не върху текст. Макар последната версия да съдържа само 19 слайда, тя следва идеята на Печа Куча и представлява хубав продукт за разпространение. Презентацията е достъпна в YouTube и също насочва зрителите към www.fesat.org за повече информация.

Презентацията на проекта:

По време на двудневната ни среща записахме и кратки видеа с някои от партньорите, в които те разказват за контекста на трите учебни програми. Видеата са достъпни за споделяне и разпространение и също представляват начин за насочване на хората към сайта на FESAT, така че да могат да изтеглят резултатите от проекта.

Нашите партньори от Белгия и Норвегия представят учебната програма за превенция на синдрома на професионалното прегаряне:

Нашият партньор от Холандия представя учебната програма за нови психоактивни вещества:

Нашият партньор от Кипър представя учебната програма за проблемна употреба на наркотици, съпътствана от проблеми с психичното здраве (двойна диагноза):

До края на втория ден вече можехме да оценим силните страни на проекта и нещата, от които можем да се поучим. Приехме, че езикът е постоянна трудност и че структурирането на срещите по различен начин вероятно е можело да помогне. Обсъдихме и идеи за бъдещи проекти.

Партньорите в този проект са:

HSE Drugs & Alcohol Helpline (Ирландия); De DrugLijn/VAD (Белгия); „Фракарита България“/Национална информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта (България); SICAD (Португалия); PERSEAS (Кипър); RUStelefonen (Норвегия); Drugs Infolijn/Trimbos Instituut (Холандия); Basis e.V. (Германия) и Training Exchange Ltd (Великобритания).

През оставащото време от проекта всички партньори ще удвоят усилията си за разпространяването на информацията и споделянето на учебните програми и останалите материали. Целта ни е наученото по време на проекта да бъде споделено не само сред Информационните линии за наркотици и алкохол, но и с всички информационни линии и организации, за които тези теми са от значение.