телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

От хероинова зависимост към проблеми с алкохола

От хероинова зависимост към проблеми с алкохола

Приблизително 3000 хероиново зависими понастоящем са на заместващо лечение с опиоиди като метадон, бупренорфин или морфин в Цюрих, Швейцария. Броят на тези така наречени заместващи лечения остава постоянен след въвеждането им през 90-те години на миналия век. Дългосрочните курсове на лечение с метадон или други опиоиди очевидно намаляват консумацията на незаконни наркотици сред пациенти, зависими към хероин.

Въпреки че започването на този вид лечение води и до намаляване на употребата на алкохол, днес повече пациенти пият алкохол, отколкото през предходните десетилетия. Това показва ново дългосрочно проучване, проведено от изследователи от Университетската психиатрична болница и Университета на Цюрих.

Употребата на хероин и кокаин несъмнено намалява

Проучването включва данни за близо 9000 пациенти със зависимост към хероин, които преминали заместващо лечение в кантона Цюрих между 1998 и 2014 г. От началото на лечението те започнали да употребяват по-малко хероин или кокаин, и до известна степен и по-малко алкохол. Освен това делът на пациентите, които употребявали хероин често (най-малко пет дни в седмицата), намалял повече от два пъти по време на 17-годишния период на проучване (от 14,4% до 6%), а броят на често употребяващите кокаин намалял от 8,5% на 4,9%. Резултатите показват също, че снижаването на хероиновата употреба върви ръка за ръка и с подобрено социално положение за пациентите.

Приблизително един от четирима употребява алкохол

„От друга страна, консумацията на алкохол“, обяснява Маркъс Херднер, главен изследовател и главен лекар в Университетската психиатрична болница, „се е увеличила през периода на проучването“. Към края на изследването почти всеки четвърти пациент (22,5%) често е употребявал алкохол. „Изглежда, че това отразява една обща тенденция на по-висока употреба на алкохол от тази група пациенти“, казва Херднер. Тъй като чернодробните заболявания като хепатит В и С също са обичайни сред хората със зависимост към опиоиди, честата употреба на алкохол сериозно застрашава здравето на тези застаряващи пациенти.

Според други проучвания все по-голям брой зависими към опиоиди хора умират от чернодробни заболявания. Резултатите от проучването в Цюрих са важни: „Те разкриват, че все още има голяма терапевтична нужда от лечение по отношение на честата употреба на алкохол“, заключава Херднер.

Източник: https://medicalxpress.com/news/2017-02-heroin-addiction-alcohol-related-problems.html