телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Обучението по професионални умения води до дългосрочно намаляване на злоупотребата с вещества

Обучението по професионални умения води до дългосрочно намаляване на злоупотребата с вещества

Обучението по професионални умения за младежи с ниски доходи е по-полезно от само съдействието да си намерят по-добра работа – то намалява значително вероятността да употребяват някои нелегални вещества дори 16 години по-късно.

Тези положителни ефекти се наблюдават при тези, които са били обучени в определени умения за работа, но не и при младежи, които са получили само основни услуги по отношение на работата като помощ при търсене на работа или програма за общо образование.

Резултатите показват, че употребата на вещества като кокаин и хероин намалява при младежи, които са получили обучение по професионални умения до 2,8% след 16 години. При младежите, които са получили само основните услуги, процентът на употреба на незаконни вещества е 5,2% по същото време.

„Трябва да обърнем внимание на това какъв вид услуги по отношение на работата предлагаме на младежите с ниски доходи, защото не всички те осигуряват същите ползи,“ казва водещият автор на изследването и професор по социална работа в Университета на Охайо, Сехун Оу.

„Има положителни ефекти на обученията по професионални умения, касаещи злоупотребата с вещества, които не се наблюдават при по-основните услуги.“

Изследването ще бъде публикувано в юнския брой на American Journal of Public Health.

Резултатите са важни, защото федералното и щатските правителства разчитат на подход, който слага работата на първо място и се фокусира върху помагането на хората в определена програма да си намерят бързо работа, според Оу.

В рамките на този подход обикновено хората получават само основни услуги, които сами по себе си не са ефективни за превенцията на злоупотреба с вещества според резултатите от това изследване.

Изследването използва данни за млади хора от САЩ, които са участвали в Националното лонгитюдно изследване на младежта от 1997 година. То включва интервюта на хора на възраст между 13 и 17 през 1997 година, като същите хора са интервюирани още 17 пъти до 2016 година.

Изследователите са идентифицирали 581 души от изследването, които са участвали във финансирани от правителството програми за заетост за младежи и възрастни с ниски доходи.

Около половината са получили услуги като професионално обучение, обучение на работа, работен опит и други обучения за определени професии. Другата половина са получили само основните услуги като програма за общо образование или подкрепа в търсенето на работа.

Резултатите показват, че запойното пиене намалява значително сред двете групи без разлики в тенденциите.

Малко повече от 40% от хората в двете групи са казали, че пият запойно (5 или повече питиета наведнъж през последния месец) в началото на изследването, което намалява до 30%  след 16 години.

Употребата на марихуана остава сравнително стабилна и за двете групи през целия период на изследването, като 11 до 16% от участниците казват, че са употребили през последната година.

Намалението при употребата на незаконни вещества като кокаин и хероин е предимство на програмите за обучения в професионални умения, което преди не е било изследвано според Оу.

„Злоупотребата с вещества е сериозен проблем на общественото здраве в САЩ“, казва той.

„Даването на хората на нужните умения, за да си намерят хубава работа, е един начин да се подпомогне борбата с тази криза, който не идва от настоящия подход.“

Източник