телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Обществената подкрепа за стратегии за намаляване на вредите от опиоидна употреба е умерена

Обществената подкрепа за стратегии за намаляване на вредите от опиоидна употреба е умерена

Стигматизиращите нагласи към хората, които употребяват опиоиди, са свързани с по-малко обществена подкрепа за две доказано работещи стратегии за намаляване на вредите от опиоидна употреба. Резултатите са публикувани в списание Preventive Medicine.

Ема Е. МакГинти, доктор на науките, която работи в Колежа за обществено здраве „Блумберг“ към университета „Джонс Хопкинс“ в Балтимор, и нейните колеги са провели онлайн-проучване, в което представителната извадка включва 1004 американци, които вече са пълнолетни. Целта на проучването е да оцени ефекта на две стратегии за намаляване на последствията от опиоидната епидемия, както и нагласите към употребяващите опиоиди. Измерва се това, доколко участниците подкрепят мерките за легализиране на определени места за безопасна употреба, както и на програми за раздаване на игли и спринцовки.

Изследователите са установили, че 29% и 39% от участниците подкрепят съответно легализирането на места за безопасна консумация и програми, в които се раздават игли и спринцовки. Съобщава се за високи нива на стигматизиращи нагласи спрямо хора, които употребяват опиоиди: 16% и 28% от участниците споделят, че не биха имали проблем, ако техен близък се ожени за човек, който употребява опиати, или ако се налага да работят с такъв човек, съответно. Съставена е и скала за оценяване на хората, употребяващи опиоиди – те биват оценени като заслужаващи (срещу безполезни), като силни (срещу слаби) от съответно 27% и 10% от участниците. Има взаимовръзка между стигматизиращите нагласи и по-ниската подкрепа за легализиране на места за безопасна употреба и програми за раздаване на спринцовки.

„Разработването и оценката на основани на доказателства стратегии за намаляване на стигмата и информиране на обществеността за ефективни стратегии за намаляване на вредите трябва да бъде приоритет за общественото здраве“, пишат авторите.

Източник: https://medicalxpress.com/news/2018-06-moderate-opioid-reduction-strategies.html