телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Новo изследванe върху зависимостта към антидепресанти и абстиненцията

Новo изследванe върху зависимостта към антидепресанти и абстиненцията

Изследване, включващо повече от 1800 новозеландци, показва, че значителен брой от участниците в него, приемащи антидепресанти, смятат, че към тези лекарства се развива зависимост. Повече от половината от тях съобщават, че са изпитали симптоми на абстиненция при спиране на приема на лекарствата.

Изследването, проведено от учените д-р Клеър Картрайт и д-р Кери Гибсън от катедрата по Психология в Оукландския университет, е ръководено от професор Джон Чит от Университета в Източен Лондон. До момента то е най-големият проект, който цели да изследва проблемите, свързани с дългосрочната употреба на антидепресанти, абстиненция и зависимост.

Предписването на антидепресанти се увеличава в много западни индустриализирани държави, като оценката е, че приблизително 10% от хората в страни като САЩ и Великобритания имат издадени рецепти за антидепресанти. В Нова Зеландия приблизително на един от девет възрастни се предписват антидепресанти всяка година, като броят им се увеличава с пет процента годишно.

Изследването на професор Чит и съавтори проследява дългосрочните ефекти от употребата на антидепресанти – в онлайн проучването участниците, които приемат антидепресанти, са запитани дали преживяват странични ефекти от употребата на медикаментите, включително абстиненция и зависимост.

„Предвид някои доказателства от изследвания, проведени във Великобритания, изглежда, че увеличението в броя на предписани антидепресанти всъщност се дължи на повторно предписани рецепти, а не на нови пациенти“, казва д-р Картрайт. Така че с оглед на това, че хората употребяват антидепресанти по-дълго време,  въпросът за това дали тези хора се чувстват пристрастени и дали при тези хора, които спират приема, се наблюдават абстинентни симптоми, се очертава като значим.

Общо 1829 новозеландци са взели участие в проучването, като 44% от тях са приемали антидепресанти повече от три години и все още ги приемат.

Тъй като анкетата е била на доброволен принцип, участниците не само са решили сами да вземат участие, но също така им е била дадена възможността да избират дали да отговарят на въпроси по конкретни теми или не.

От 1367, които са попълнили раздела, свързан със симптомите на абстиненция, повече от половината - 54,9% - са съобщили за известни симптоми на абстиненция. Около една четвърт (25,1%) от тях са окачествили тези симптоми като „тежки“. 45,1% от участниците не съобщават за абстинентни симптоми.

От 1521 души, които са попълнили раздела за зависимост, 72% са съобщили, че антидепресантите „изобщо не са“ пристрастяващи, но 27,4% съобщават за известно ниво на зависимост. От тези, които съобщават за известно ниво на зависимост, 6,2% я описват като тежка, 9,4% като умерена и 11,8% като лека.

„Целта на проучването не е да отговори категорично на въпроса дали антидепресантите предизвикват или не предизвикват зависимост, защото има различни експертни определения за зависимостта“, казва д-р Рийд.

По-скоро това, което целят да постигнат изследователите от Оукландския университет, е да допринесат за изясняването на процента хора, които приемат антидепресанти дългосрочно, както и тяхното собствено разбиране за това, дали преживяват абстинентни симптоми или такива на зависимост. Резултатите сочат, че значителен брой хора са преживели абстинентни симптоми в някаква степен и вярват, че към лекарствата може да се развие зависимост.

Критериите за участие в онлайн проучването включват изискванията на лицето да са били предписани антидепресанти през последните пет години и да е на възраст поне 18 години.

Източник: https://medicalxpress.com/news/2018-06-antidepressant-addiction.html