телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Ново изследване разкрива вижданията на младите хора в Англия за новите психоактивни вещества

Ново изследване разкрива вижданията на младите хора в Англия за новите психоактивни вещества

Според проучването, проведено през есента на 2016 г. в Англия, 66% от младите хора, участвали в него, са опитвали нови психоактивни вещества (НПВ, известни преди с жаргона „легални дроги“) поне веднъж. Участниците също са съобщили за значителни негативни ефекти, като налудности, халюцинации, паника и силна тревожност.

„Пушех всеки ден и редовно изпитвах абстинентни симптоми, които са подобни на тези от крек-кокаин и хероин (по моето необразовано мнение). Треперех и се потях, и изпитвах неустоимо желание за още, което ме накара да спра.“ (Мъж на 22 г.)

„Огромна борба е да се измъкнеш от „легалните дроги“ – на мен ми отне около 3 месеца. Не съм търсил помощ, защото ме беше срам. Срам ме беше – това е противен начин да се надрусаш.“ (Мъж на 16 г.)

Фондацията Addaction е възложила на TONIC – организация с голям опит в изследването на проблеми на младите хора, да проведе проучването. В него са участвали 1 604 души на възраст под 25 г. от Англия, 1 604 души са дали отговори в писмен вид, включително онлайн, а 20 души са интервюирани допълнително по телефона.

Откритията показват също:

•    Повечето от допитаните млади хора са употребявали НПВ покрай употребата си на други незаконни наркотици.
•    Докато Законът за психоактивните вещества прави тези наркотици по-трудни за купуване, достъпността им чрез улични дилъри означава, че допитаните млади хора гледат на забраната само като на неудобство. (Всички нови психоактивни вещества са забранени във Великобритания от 26.05.2016 г. – бележка на преводача)
•    На НПВ не се гледа като на безопасни или по-безопасни от другите незаконни наркотици. Всъщност, на тяхната употреба се гледа като на силно стигматизирана.
•    Младите хора също са съобщили, че са спрели употребата на НПВ, след като са гледали употребата им от страна на други хора.

Отговорите в проучването дават силни препоръки към службите за лечение, показвайки, че установените интервенции се смятат за ефективни, но че трябва да се направи още, за да се достигнат употребяващите НПВ:

•    Използването на социални медии, интернет и телефон, за да се достигнат младите хора, популяризира помощта, която е налична и им предлага анонимна подкрепа.
•    Необходима е работа за намаляването на стигмата, на която младите хора все повече стават обект заради тяхната употреба на НПВ.
•    Необходимо е заслужаващи доверие послания за намаляването на вредите от НПВ да се включат в по-широката здравна подкрепа, вместо да се осъществяват дейности, които се фокусират единствено върху употребата на вещества.

Ключови открития на изследването:

1.    Употреба на НПВ:

•    Младите хора продължават да употребяват НПВ, независимо от промяната в класификацията на тези наркотици, и много от тези хора употребяват и редица други незаконни вещества.
•    Най-често употребяваните НПВ са райски газ и синтетични канабиноиди, но някои млади хора са казали, че употребяват заместители на екстази.
•    66% от младите хора, попълнили онлайн въпросника, са употребявали НПВ в някакъв момент от живота си.
•    Много млади хора са съобщили, че са употребявали НПВ, за да се „забавляват“ и са казали, че ефектите на НПВ са били приятни.
•    Много от младите хора са казали, че са употребявали НПВ като начин да се справят с трудна ситуация. Тези хора често са употребявали в уединение и това е било по-малко видимо за тяхната подкрепяща среда.
•    Младите хора са съобщили, че е имало значителни негативни ефекти от НПВ както за физическото здраве, така и за емоционалното им състояние, като „налудностите, халюцинациите, паниката и високата тревожност“ са били съобщавани като най-често изпитваните ефекти.
•    Лошите преживявания от употребата на НПВ често са карали младия човек да спре употребата им, но той не е търсил помощ за спирането, а вместо това е спирал сам. Тези хора са казали, че не са знаели за наличната помощ или са се притеснявали, че ще бъдат стигматизирани заради употребата на НПВ.
•    Младите хора, които са били спрели употребата на НПВ, са съобщили, че абстинентните симптоми могат да продължат значителен период от време.
•    Значителен брой хора са казали, че причината да започнат употребата не е била същата, поради която са продължили да употребяват, и са казали, че са се чувствали „пристрастени“.

2.    Как младите хора намират информация за по-безопасната употреба на НПВ?

•    Някои млади хора са проучвали НПВ, преди да ги употребят, като са гледали документални филми или са посещавали уеб сайтове, които дават съвети за дозировката.
•    Други хора са получили информацията си от разказите, разпространяващи се от уста на уста, от хора, за които са знаели, че преди са употребявали НПВ.
•    Младите хора ясно са заявили, че искат достоверна и надеждна информация за НПВ.

3.    Свързване със служби

•    Огромна част от младите хора са заявили, че не биха потърсили помощ заради употребата си на НПВ в основните като вид служби за наркотици.
•    Това нежелание да посещават служби за срещи със специалисти лице в лице било отдадено на: страхове от стигмата, свързана с проблемната употреба на НПВ; тревожност във връзка с конфиденциалността; нежеланието да бъдат слагани заедно с други употребяващи наркотици.
•    Младите хора са казали, че биха предпочели да получават подкрепа анонимно, особено в първата фаза на контакт със службата, така че да могат да изградят чувство на доверие. Тази анонимна подкрепа би могла да се случи чрез онлайн чат или имейл, или чрез телефон/текстови съобщения.
•    Социалните медии били посочени като ефективен инструмент за рекламирането на служби за помощ.
•    Младите хора нееднократно заявили, че искат да получават подкрепа от някой, който е имал опит с вредната употреба на наркотици.
•    Младите хора също казали, че искат балансирана информация от работещите в службите, която признава и плюсовете, и минусите от употребата на НПВ и че искат съвети как да употребяват НПВ по-безопасно вместо осъждащия подход „просто кажи не“.
•    Чувствало се, че както груповата работа, така и индивидуалните консултации биха могли да помогнат на младите хора да променят употребата си на НПВ и че тази помощ трябва да бъде предоставяна като част от цялостния подход към целия им спектър от нужди, включително общото им благосъстояние, образование и трудова заетост.
•    Била подчертана важността от дейности, които се „концентрират върху хората и не ги карат да си мислят, че се концентрирате върху зависимостта“.

Източник: http://www.addaction.org.uk/news/new-research-reveals-young-people%E2%80%99s-views-new-psychoactive-substances?utm_content=buffer99be4&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer