телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Нов доклад на Европейския мониторинг център

Нов доклад на Европейския мониторинг център

Новият доклад на Европейския мониторинг център е на тема „Коморбидитет на употреба на психоактивни вещества и психични разстройства в Европа“. Едновременното съществуване на психично разстройство и проблеми с употребата на психоактивни вещества (ПАВ) у един човек е познато като „коморбидитет“ или „двойна диагноза“. Този проблем е на вниманието на Европейския мониторинг център от повече от десетилетие. Докладът е в отговор на растящата тревога и представлява обширен анализ на темата на Европейско равнище.

Психиатричният коморбидитет се среща често при тези с проблематична употреба на ПАВ. Той може да повиши риска от хоспитализиране, самоубийство и е трудно да се управлява и лекува. Този обзор на литературата до момента предлага на законодателите и лекарите подробно и съвременно разглеждане на понятието и инструментите, които спомагат за оценката и диагностицирането.

Връзката между употребата на ПАВ и проблемите с психичното здраве е сложна и взаимодействия между двете има на множество равнища. В някои случаи психиатричното заболяване може да е рисков фактор за употреба, а в други – употребата да отключи психично разстройство. Проблемите, които произтичат от коморбидитета са хроничност на заболяванията, незадоволителни резултати от лечението, повишена смъртност и в някои случаи – повече престъпни прояви.

Някои от най-честите комбинации са представени в публикацията заедно със съответните клинични препоръки за лечението. Най-често срещата комбинация е употреба на ПАВ и депресия, но и тревожността не е рядка. Употребата на определени вещества може да е свързана със специфични психични разстройства (например канабис и психоза, опиоиди и състояния като диссоциално или гранично личностово разстройство, хранителни разстройства).

Целия доклад можете на изтеглите от тук на английски език: http://www.emcdda.europa.eu/publications/insights/comorbidity-substance-use-mental-disorders-europe

Източник: http://www.emcdda.europa.eu/news/2015/10/comorbidity-mental-health-substance-use