телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Ниското самочувствие е свързано с по-голям риск от употреба на опиоиди

Ниското самочувствие е свързано с по-голям риск от употреба на опиоиди

Проблемите със здравето, семейството и в романтичната сфера изглежда са специфичните стресови фактори, свързани с увеличаването на риска от употребата на опиоиди като начин за справяне. Хората с ниско самочувствие са в по-сериозен риск от употреба, според ново изследване на учени от Университета Бингхамтън в щата Ню Йорк.

Изследователският екип, който включва и докторанта от Университета Бингхамтън Дамла Аксен, изследва над 1000 пълнолетни лица за пет стресови фактора в живота, самочувствие и индикации за употреба на опиоиди. Разглеждайки данните, те установяват, че ниското самочувствие е свързано с висока употреба на опиоиди и освен това е значителен посреднически фактор между всеки стресов фактор (здраве, семейство, романтични отношения) и повишен риск от употреба на опиоиди.

„Въпреки че не можем да направим изводи за стоящата в основата физиология от настоящото ни проучване, минали изследвания показват, че хората, които изпитват социално отхвърляне, са изложени на повишен риск от ниско самочувствие и депресия, като при тях се намалява производството на серотонин и допамин в мозъка“, казва Аксен. „Тъй като опиоидите увеличават ефектите на допамина и серотонина в мозъка, консумацията им осигурява бърза и мощна промяна в неврохимичните процеси, стоящи в основата на депресията и ниското самочувствие. С други думи опиоидите могат да се използват за самолечение в отговор на социалните стресови фактори и множеството негативни последици, до които неуспешното справяне с тези стресори може да доведе.“

Тъй като стресовите фактори, свързани със здравето, семейството или романтичните отношения, изглежда са свързани с повишен риск от злоупотреба с опиоиди, хората, които ги употребяват, могат да потърсят услуги и програми, които да им помогнат да се научат как да се справят с тези специфични стресови фактори. Те биха могли също да потърсят консултанти и услуги, които да ги ръководят в по-ефективното справяне със стреса, така че да подобрят самочувствието си. Това може да включва научно доказани успешни стратегии за справяне, като физически упражнения, социална подкрепа и алтруизъм. Аксен също така отбеляза, че специалистите, работещи с лица, които използват опиоиди, също трябва да имат предвид рисковите фактори, които допринасят за злоупотребата с опиоиди, и да обучават тези хора за стресовите фактори, допринасящи за уязвимостта към тази злоупотреба.

„Възможно е този подход да не работи за всички, когато става въпрос за специфични житейски стресови фактори, които увеличават индивидуалния риск от злоупотреба с опиоиди“, допълва Дамла Аксен.

Настоящата извадка включва предимно хора от европеидната раса и с високи доходи. Важно е бъдещите изследвания да изследват ефективността на подхода с по-разнообразни извадки.

Източник: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-10/bu-lsc100318.php