телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Не само майките трябва да се въздържат от алкохол, когато се опитват да заченат

Не само майките трябва да се въздържат от алкохол, когато се опитват да заченат

Въздържанието от алкохол преди зачеване и по време на бременност обикновено се счита за отговорност на жената. Основните притеснения около консумацията на алкохол по време на бременност са свързани със солидни доказателства, че впоследствие при новородените бебета може да се наблюдават разнообразни поведенчески, физически и когнитивни дефицити, които имат ефект и върху по-нататъшния живот на детето.

Скорошни изследвания обаче сочат, че има връзка и между употребата на алкохол и недостатъчно доброто развитие на семенната течност – тоест би следвало да има очаквания и спрямо бащите за ограничаване на консумацията на алкохол. Най-различни изследвания показват, че ако биологичният баща употребява алкохол преди зачеването, това може да доведе до развитието на здравословни проблеми у децата му.

Изследванията показват, че консумацията на алкохол при бащите има негативен ефект върху всички нива на развитие на мъжката репродуктивна система. Налице са и променени неврологични, поведенчески и биохимични реакции при следващите поколения.

Мъжете и рисковото пиене

В Австралия мъжете консумират алкохол във високи или рискови нива редовно. Националните здравни насоки препоръчват не повече от две стандартни питиета в който и да е произволен ден. Според „Националната база данни за алкохол и наркотици“ австралийските мъже пият повече от жените.

Данните показват, че е два пъти по-вероятно мъжете да консумират повече от двете препоръчителни питиета на ден в рамките на 12-месечен период (24% при мъжете и 9,8% при жените). Около една трета от запитаните мъже споделят, че ежемесечно са превишавали препоръчителните „не повече от 5 питиета наведнъж“.

Пиенето и ефектът върху сперматозоидите

Тези данни са притеснителни, като се имат предвид доказателствата, че прекомерното, хронично или запойно пиене влияе на спермата, семенната течност, плодовитостта и детското здраве.

Изследвания с животни показват, че дори единична доза с етанол в стомашната лигавица (еквивалент на запойно пиене при хора) води до поражения в тестисите, като се увреждат клетките, които са от най-съществено значение за производството на сперма.

В друго експериментално изследване качеството на спермата и плодовитостта се оценяват при мъжки плъхове в продължение на 10 седмици, след като им е бил даден алкохол. Резултатите потвърждават, че алкохолът значително намалява концентрацията на сперматозоидите и способността им да се придвижват. Нито един от мъжките плъхове в групата, на която е даван алкохол, не успява да оплоди женските, въпреки че чифтосването им е било регистрирано.

Разнообразни други изследвания с различни видове животни показват сходни резултати и авторите им изказват хипотезите, че етанолът уврежда качеството на спермата и плодовитостта при мъжете.

Изследвания при хора също подкрепят тези открития. В скорошно проучване с 1221 датски младежи (на възраст между 18 и 28 години) се проследява алкохолната им употреба една седмица преди изследването, за да се определят ефектите от консумацията върху качеството на семенната им течност (обем, концентрация, общ брой сперматозоиди и форма).

Резултатите показват, че концентрацията на сперматозоиди, общият им брой и процентът от тях с нормална форма се понижава съобразно пиенето на мъжете. Връзката се наблюдава при мъже, които съобщават, че консумират поне 5 алкохолни единици в една седмица. Това предполага, че дори ограничена, но редовна консумация на алкохол може да повлияе негативно на качеството на семенната течност.

Скорошен преглед на изследвания и метаанализ на социологически проучвания потвърждават много от тези открития. Основните резултати показват, че ежедневната употреба на алкохол (от умерени към високи нива) има негативен ефект върху обема на семенната течност и нормалната форма на сперматозоидите.

Ефектите върху децата

Ограничени изследвания се опитват да проследят моделите на пиене при бащите около времето на зачеването и последващата им връзка със здравословното състояние на детето. При проучвания с гризачи се наблюдава промяна в теглото на плода и развитието му, способността му за учене по-късно и поведение, свързано с признаци на тревожност, както и промени на молекулярно и физиологично ниво.

Скорошно изследване показва, че при жените, чиито партньори приемат по 10 или повече питиета на седмица преди зачеването, рискът от спонтанен аборт е между 2 и 5 пъти по-голям в сравнение с тези жени, чиито партньори не пият преди зачеването.

Други проучвания предоставят предварителни данни за това, че консумацията на алкохол на бащите преди зачеване на детето е свързана с остра левкемия (при случаите на тежка употреба), сърдечни малформации (при ежедневна употреба), микроцефалия (при ниска до умерена консумация), както и негативен ефект върху растежа на зародиша и леки когнитивни нарушения.

Как може алкохолът да повлияе на децата, преди те да са родени?

Точните механизми за това, как алкохолът влияе на развиващите се сперматозоиди и по-късните влияния върху здравословното състояние на неродените деца все още не са напълно известни. Предполага се, че алкохолът може да промени микросредата на тестисите, като по този начин променя развитието и съзряването на сперматозоидите.

Друга хипотеза е, че алкохолът влияе върху сперматозоидите посредством генетични изменения и оставянето на епигенетичен отпечатък.  Това означава, че промени в генната експресия могат да се случат, без да се променя ДНК материалът. Тези епигенетични следи могат да се предадат на плода по време на зачеването. От своя страна това влияе върху начина, по който се формират молекулите на ембриона и впоследствие на развитието на зародиша, като води до потенциално влошено здраве на нероденото дете.

Най-голямото затруднение за изследователите в момента е как могат да се използват вече доказани открития от базисните науки за по-сложни и задълбочени изследвания с хора. Следваща стъпка е да се очертаят модели на взаимовръзка между алкохолната консумация около периода на зачеването и зародишното и – впоследствие – детско развитие в австралийски контекст.

Най-важно в момента е хората да започнат да осъзнават, че решението дали да пият или не в този толкова важен период не е отговорност само на жените. Трябва да се водят дискусии с мъжете по тези въпроси и проблеми, за да подсигурим здравето на бъдещите ни деца.

Източник: https://theconversation.com/its-not-just-mums-who-need-to-avoid-alcohol-when-trying-for-a-baby-83794?utm_source=twitter&utm_medium=twitterbutton