телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Могат ли хората с тежки проблеми, свързани с хазарт, да се възстановят сами?

Могат ли хората с тежки проблеми, свързани с хазарт, да се възстановят сами?

Приблизително 0,3% от населението в САЩ или около 880 000 души са с хазартна зависимост. За сравнение, това е повече от броя на хората, които живеят в Южна Дакота. Много от тези зависими не са сигурни дали могат да спрат, или да контролират играта на хазарт със собствени усилия или дори и с помощта на професионалист. Все пак много хора с хазартна зависимост се възстановяват сами – без професионална помощ. Тази седмица разглеждаме изследване на Владислав Кушнир и колегите му, което изследва самонасочената промяна сред хората с проблеми, свързани с хазарта.

Какъв е бил въпросът на проучването?

Колко души с проблеми, свързани с хазарта, преживяват значително подобрение в отсъствието на професионално лечение и продължителността на лечението повлиява ли се от първоначалната тежест на проблема?

Какво са направили изследователите?

Изследователите набират 167 участници от Онтарио, Канада, да участват в изследването за една година и половина. За да бъде допустимо участието им, те е трябвало да имат навършени 19 години или повече, резултат от 5 точки или повече на скриниг въпросника за хазарт (PGSI) и да обмислят намаляване или спиране на играта на хазарт. Изследователите групират участниците според резултатите им на скрининг въпросника (тоест по-малко от 12, между 12 и 17 или над 17 точки) и след това проследяват как тези резултати се променят с времето. Те премахват от анализите си всеки участник, който е получил професионално лечение по време на изследвания период.

Какво са открили те?

Почти 30% от изследваните участници намаляват и поддържат играта си на хазарт под проблемните нива за поне една година през 18 месечния период на проучването. Хората с най-тежките проблеми (тоест с резултати на PGSI по-високи от 17 в началото на изследвания период) се подобряват най-много на третия месец в сравнение с другите две групи. В края на изследването участниците съобщават за значително по-ниска честота на игра, за по-малко пари, изхарчени за хазарт, и за по-малко проблеми, свързани с хазарта.

Защо тези открития са от значение?

За хората с проблеми, свързани с хазарта, е важно да знаят и приемат, че самонасочената промяна е нещо реално и че дори хората с най-големи хазартни проблеми могат да са способни да променят себе си.

Всяко изследване има ограничения. Какви са били ограниченията на това изследване?

Участниците е трябвало сами да потърсят изследователите, за да се включат в проучването. Тези участници може да представляват хора с проблеми, свързани с хазарта, които са особено мотивирани да спрат. Участниците са имали контакт с екипа, а този контакт може да ги е насърчил да намалят играта си на хазарт.

Източник: https://www.basisonline.org/2018/11/severe-gambling-related-problems-recover-on-their-own.html