телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Места за рехабилитация на зависими, финансирани през 2018 г. от Националната стратегия за борба с наркотиците

Места за рехабилитация на зависими, финансирани през 2018 г. от Националната стратегия за борба с наркотиците

Във връзка с Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците (2014-2018 г.) за изпълнение на Стратегическа задача 3: Подобряване на достъпа на пациентите до разнообразни и ефективни лечебни програми, Задача 3.1: Развиване на система за лечение и психосоциална рехабилитация на употребяващите наркотици на национално и общинско ниво, Подзадача г): Развиване и подобряване функционирането на мрежа от програми за психосоциална рехабилитация: извънболнични програми за дневни грижи, дневни центрове за психосоциална рехабилитация, програми за работещи, програми за семейства, за превенция на рецидив и резиденциални програми (вътреболнични, тип „терапевтична общност“, Минесота модел и други), през 2018 г. Министерство на здравеопазването чрез Национален център по наркомании отпуска финансиране на следните програми:

Резидентни програми

  • ЦСР „Феникс“ ООД – финансиране на 3 места за 5 месеца за програма за комбинирана зависимост на сума 11 250 лева. Програмата се намира близо до гр. София.
  • Сдружение „Билани“ – финансиране на 3 места за 5 месеца за програма за неопиатна зависимост на сума 11 250 лева. Програмата се намира в гр. София.
  • Сдружение „Отвори очи“ – финансиране на 3 места за 5 месеца за програма за работа със зависими млади хора под 25 години на сума 11 250 лева. Програмата се намира в гр. Варна.
  • Фондация „Общност – Ново начало“ – финансиране на 3 места за 5 месеца за програма за работа със зависими жени на сума 11 250 лева. Програмата се намира в гр. София.

Нерезидентни програми

  • Сдружение „Фракарита България“ – финансиране на 4 места за 5 месеца за нерезиденциална програма за психосоциална рехабилитация на лица, злоупотребявали с наркотични вещества, на сума 5 000 лева и 4 места за 6 месеца за нерезиденциална програма за психосоциална рехабилитация на жени, злоупотребявали с наркотични вещества, на сума 6 000 лева. Програмата се намира в гр. София.
  • Сдружение „Спортен клуб – КА спорт“ – финансиране на 10 места за 5 месеца за нерезиденциална програма за психосоциална рехабилитация на непълнолетни и малолетни, злоупотребявали с наркотични вещества, на сума 12 500 лева. Програмата се намира в гр. София.

Финансирането по Националната стратегия е предназначено за социално слаби зависими.

Желаещите да постъпят в някоя от горепосочените програми е необходимо да направят връзка с тях, за да разберат какви са условията за прием. Контакти можете да намерите в нашия Списък с места за помощ.

Източник: https://www.ncn-bg.org/national_strategies.php