телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Лекарствата може да не помагат за лечението на проблемно употребяващите канабис

Лекарствата може да не помагат за лечението на проблемно употребяващите канабис

Наличните доказателства показват, че няколко класове лекарства, включително канабиноиди и селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина (СИОЗС), не са ефективни за лечението на зависимост към канабис. Резултатите от систематичен преглед са публикувани в Annals of Internal Medicine.

Според Националното проучване на употребата на наркотици и здравето, между 2002 и 2014 г. разпространението на ежедневната употребата на канабис в САЩ почти се е удвоило. Потентността на леснодостъпния канабис също се е повишила, докато общественото разбиране за вредите от канабиса е отслабнало. При повишената употреба сред общото население и високото разпространение на зависимостта към канабис сред настоящите употребяващи съществува спешна нужда от повече изследвания, за да се установят ефективните фармакологични лечения.

Изследователи от Системата за здравни грижи за ветерани в Портланд са прегледали публикувани изследвания, за да установят ползите и рисковете от фармакотерапии за лечение на зависимост към канабис. Доказателствата от 26 изпитвания са били в голяма степен недостатъчни, за да се определи дали лекарствата биха могли да помогнат за лечението на зависимост към канабис. Изследователите са открили слаби до умерени доказателства, че буспирон, канабиноиди и СИОЗС не са ефективни за намаляване на употребата на канабис или подобряване на въздържанието от употреба. Доказателствата не са били достатъчни, за да се направят изводи за ефективността на всички други класове лекарства.

Изследователите отбелязват, че като цяло доказателствената база е ограничена, тъй като малък брой проучвания изследват повечето класове лекарства, размерът на извадките е малък и има други недостатъци в методологията на почти половината изпитвания, включени в прегледа. Те заключават, че има спешна необходимост от повече изследвания в тази област.

Източник: https://medicalxpress.com/news/2020-03-drugs-problematic-pot-users.html