телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Каним Ви на благотворителната фотографска изложба „Помогни ни да пораснем“

Каним Ви на благотворителната фотографска изложба „Помогни ни да пораснем“

Автор на снимката: Росица Долапчиева-Кайрякова

 

Ателие „ФотоФози“ към програма за психосоциална рехабилитация на зависими „Солидарност“ любезно Ви кани на благотворителна фотографска изложба под надслов „Помогни ни да пораснем“, чието откриване ще бъде на 4 юли 2017 г., вторник, в Център за култура и дебат „Червената къща“ от 18,30 часа на адрес гр. София, ул. „Любен Каравелов“ № 15.

Програма „Солидарност” и Къща „Посока” са двете звена на Сдружение Фракарита България, които работят пряко с хора със зависимост към или проблемна употреба на психоактивни вещества или проблемна игра на хазарт. От 2003 г. програма „Солидарност” изпълнява своята мисия – рехабилитация и социална интеграция на зависимите с цел автономен живот; подкрепа и консултация на родителите и близките на зависимите; информационно-консултативна работа; популяризиране на каузата на „Солидарност” и повлияване на социалните нагласи към зависимите.

В края на 2015 г. поставихме началото и на социалната услуга нископрагов център „Къща Посока”, насочена към зависими хора, които активно употребяват наркотици и алкохол и в този етап от живота си не са взели решение за промяна и включване в лечение. Това са предимно хора с много нисък социален статус, които живеят на улицата или в изключително лоши битови условия. В „Посока” те получават безплатно услуги, които целят повишаване качеството на техния живот, както и консултации с различни здравни и юридически специалисти.

През 2015 г. към рехабилитационна програма „Солидарност” беше създадено фотографското ателие „ФотоФози”, което от самото начало е една съществена част от терапевтичния процес на хората в рехабилитация и в прехода им към адаптация и реализация в живота след периода на лечение.

Досега фотографското изкуство дава на много от възстановяващите се зависими нови перспективи и им помага да разгърнат своя потенциал в една нова и градивна дейност. Със своята изложба „ФотоФози” подкрепя дейността на Къща „Посока”, която като безплатна социална услуга се ползва и от най-голяма нужда от обществена и дарителска подкрепа.

Изложбата е част от кампанията „Помогни ни да пораснем”, с която набираме средства за затвърждаване и разширяване обхвата на услугите, които центърът предлага на тази изключително уязвима социална група хора.

Каним Ви да посетите нашата изложба, където в продължение на един месец ще можете да разгледате авторските снимки или да закупите някои от тях, за да подпомогнете работата на Къща „Посока“.

Заповядайте!