телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Канабис против болка? Сложно е

Канабис против болка? Сложно е

Австралийско изследване не открива убедителни доказателства, че употребата на канабис намалява болката или употребата на опиоиди при хора, живеещи с хронична болка, която не е причинена от рак.

Резултатите от четиригодишно проучване на изследователи от Университета на Нов Южен Уелс в Сидни върху 1500 австралийци, на които са били предписани опиоиди за хронична болка, несвързана с рак, показват, че е необходима предпазливост при употребата на медицински канабис за хронична болка.

Употребата на канабис за медицински цели се увеличава по света и хроничната болка, несвързана с рак, е най-честата цитирана причина за медицинска употреба. Съществува предположение, че употребата на канабис против болка може също да позволи на хората да намалят употребата на предписаните им опиоидни лекарства. До днес обаче дългосрочните доказателства са ограничени: рандомизираните контролни изпитвания на канабис против болка обикновено имат кратка продължителност – в повечето случаи три месеца, и са склонни да изключват пациентите с комплексни физически и психични здравословни проблеми. Също така липсват контролирани проучвания върху потенциалните ефекти от употребата на канабис върху намаляването на опиоидите.

В едно от най-продължителните и задълбочени изследвания в света върху лекарствените опиоиди и хроничната болка, която не е причинена от рак – „Болката и опиоидите в лечението“ (POINT) – изследователите са проучвали ефектите на канабиса върху болката при участниците, степента, в която болката пречи на всекидневния им живот, и употребата им на предписани опиоиди.

Проучването е било финансирано от Националния съвет за здравни и медицински изследвания и проведено от Националния център за изследвания на наркотиците и алкохола (NDARC) в Университета на Нов Южен Уелс в Сидни. Участниците са били набрани чрез аптеките в общините и са правили изчерпателна оценка на тяхната болка, физическо и психично здраве, медикация и употреба на канабис всяка година. Приблизително 80% от извадката са направили всяка една от оценките. Участниците са страдали от болка средно 10 години и се приемали предписани опиоиди за болката си средно 4 години. Нивата на физически и психични здравословни проблеми са били много високи.

Резултатите, публикувани в списанието Lancet Public Health, показват, че е необходима предпазливост, защото откритията не откриват ясно определена роля на канабиса при лечението на хронична болка. На всяка оценка участниците, които са употребявали канабис, са съобщавали за по-силна болка и по-висока тревожност, справяли са се по-зле с болката си и са съобщавали, че болката пречи повече на ежедневието им. Резултатите на участниците, които не са употребявали канабис, са били по-добри. Не е намерено несъмнено доказателство, че канабисът води до намалена сила на болката, до намалена намеса на болката в ежедневието или че е довел участниците до намаляване на на употребата на опиоиди или на дозата им.

Интересното е, че участниците, които са употребявали канабис против болка, са съобщили, че канабисът е ефективен за болката им (среден резултат 7 от 10). Едната възможност е, че канабисът подобрява съня, което от своя страна подобрява физическото състояние. Необходими са висококачествени, двойно-слепи, рандомизирани и плацебо-контролирани клинични изпитвания, за да разберем по-добре тази сложна картина.

„Хроничната болка, несвързана с рак, е комплексен проблем. За повечето хора е малко вероятно да има едно-единствено ефективно лечение. В нашето изследване на хора, живеещи с хронична болка, несвързана с рак, и на които са предписани лекарствени опиоиди, въпреки че те съобщават за ползи от употребата на канабис, не откриваме убедителни доказателства, че употребата на канабис намалява болката на участниците или употребата на опиоиди с течение на времето“, казва водещият автор д-р Габриел Кембъл.

Източник: https://ndarc.med.unsw.edu.au/news/cannabis-pain-its-complicated