телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Канабис: промени в мозъка могат да обяснят чувството на отчуждение

Канабис: промени в мозъка могат да обяснят чувството на отчуждение

Ново изследване разкрива променена мозъчна активност при младите пълнолетни, страдащи от зависимост към канабис. Откритията показват механизъм, който може да обясни защо рискът от депресия и други психични проблеми е по-висок сред хората, употребяващи наркотика.

Изследването е проведено от д-р Питър Манца, д-р Дардо Томази и д-р Нора Волкоу от Националния институт по злоупотреба с алкохол и алкохолизъм в Бетезда, Мериленд (САЩ). Откритията са публикувани в списанието Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging.

Както д-р Манца и колегите му обясняват в публикацията си, прекомерната употреба на канабис е свързана с по-висок риск от психоза, депресия и шизофрения.

В допълнение, други изследвания показват връзка между употребата на марихуана и биполярното разстройство (БАР).

В същото време точният механизъм, който стои под тези връзки, остава неясен. Затова новото проучване помага да се хвърли светлина върху тях, тъй като изследва какво се случва в мозъка на хората, употребяващи прекомерно канабис.

Прекомерен брой невронни връзки и чувство на отчуждение

Изследователите са използвали функционален ядрено-магнитен резонанс, за да изследват „функциите на мозъка в състояние на покой“ на подкоровите области на мозъка на 441 пълнолетни на възраст от 22 до 35 години.

Изследователите набрали и 30 употребяващи канабис, които отговаряли на критериите за злоупотреба с психоактивни вещества, както са описани в Диагностичния и статистически наръчник на психичните разстройства IV ревизия. След това сравнили тяхната мозъчна активност с тази на контролна група от 30 здрави хора.

Проучването разкрило, че хората, които злоупотребявали с канабис, имали извънредно голям брой невронни връзки в областите, свързани с „изграждането на навиците и обработването на позитивните стимули (на възнаграждението)“.

Тези области били по-конкретно вентралният стриатум (където се намира нуклеус акумбенс – областта, свързана с поведението, мотивирано от позитивни стимули, и която играе роля в зависимостта и злоупотребата с наркотици), средният мозък (където се намира субстанция нигра/черно вещество, в което има неврони, съдържащи допамин), продълговатият мозък и латералният таламус.

Това, което е важно според авторите, е, че този прекомерен брой невронни връзки в мозъка бил „най-ясно изразен у хората, които били започнали употребата на канабис най-рано през живота си и които съобщавали за високи нива на негативна емоционалност“.

По-специално изследователите открили, че чувството на отчуждение било силно свързано с високия брой подкорови невронни връзки.

Изследователите се фокусирали върху чувството на отчуждение – или чувството, че приятелите ви предават, че другите ви отхвърлят или искат да ви наранят – защото предишно тяхно проучване било показало, че хората, злоупотребяващи с канабис, имат високи нива на това чувство.

Авторите заключават: „Взети заедно, тези открития показват, че хроничната употреба на канабис е свързана с промени във функциите на мозъка, когато той е в състояние на покой, особено в допаминергичните ядра, играещи роля при психозата, но които също така са решаващи за изграждането на навиците и обработването на позитивните стимули.“

Психопатологията на употребата на канабис

„Тези резултати хвърлят светлина върху невробиологичните различия, които може да имат отношение към психопатологията, свързана с употребата на канабис“, пишат д-р Манца и колегите му.

Те обясняват, че изследването на функциите на мозъка в състояние на покой е неинвазивна процедура, която лесно може да бъде използвана, за да се оценят разгръщането и развитието на психиатрични симптоми при употребяващите канабис.

Д-р Камерън Картър, редактор на списанието, публикувало изследването, коментира откритията: „Тези изображения на мозъка дават връзка между промените в мозъчните системи, свързани с възнаграждението, психопатологията и хроничната злоупотреба с канабис.“

„Откритията показват механизъм, чрез който прекомерната употреба на този популярен наркотик може да доведе до депресия и до други, по-тежки форми на психични заболявания“, казва д-р Картър.

Източник: https://www.medicalnewstoday.com/articles/320657.php