телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Канабис и психоза: крайно време е за един преглед на доказателствата

Канабис и психоза: крайно време е за един преглед на доказателствата

В първия момент е трудно да се каже какви са последствията от употребата на канабис, когато всичко се смеси с медийното внимание, политическите послания и с хората, опитващи се да не звучат твърде обезсърчаващо.

Но когато разглеждаме общите клинични доказателства, как бихме могли да разпознаем истинското състояние на нещата и колко всъщност се знае за психологическите вреди и ползи от канабиса?

През последните години канабисът бива легализиран в различни щати в САЩ, а европейските страни шепнат за разхлабване на законовите рамки още малко. Ясно е, че шумотевицата около неговата повишената достъпност е свидетелство за това колко много хората искат свободата да употребяват растението, а напоследък има и редица изследвания, показващи умерени доказателства относно употребата му за лечение на хронична болка и мускулни спазми.

Обаче доказателствата за връзката между канабиса и психозата се трупат и дойде моментът резултатите от множество изследвания да бъдат събрани, за да се докладва накъде сочат доказателствата в момента: дали канабисът носи опасност от развитието на психоза или това е случайност?

Карни и колегите ѝ от Университета на Манчестър неотдавна са публикували метаанализ, с който изследват този въпрос (Carney et al, 2017).

Преди да започнем, ето малко за основната биология на канабиса:

 • Канабисът включва множество различни съединения (най-малко 144), известни като канабиноиди; тези, върху които най-много се фокусират проучванията обаче, са Делта-9-тетрахидроканабинол (ТНС) и Канабидиол (CBD), тъй като те най-много изобилстват.
 • Динамиката между ТНС и CBD често е описвана като „Ин и Ян“ връзка от проф. Вал Къран, професор по психофармакология в Университетския колеж в Лондон:
  - ТНС е основната психоактивна съставка и предизвиква класическите ефекти на „напушване“ като еуфория, халюцинации, параноя и тревожност.
  - CBD е показал, че има свойства, намаляващи тревожността, и че противостои на някои от ефектите на ТНС. За него се предполага, че има антипсихотични свойства.

През последните години процентното съдържание на ТНС в канабиса драстично се е увеличило.

В това проучване авторите имат за цел да анализират доказателствата, като изследват употребата на канабис при хора в ултра висок риск (УВР) от развитието на психоза. Хората в УВР категорията са дефинирани като:

 • преживяващи отслабени психотични симптоми, например леки халюцинации, социално отдръпване и апатия;
 • преживяващи случайни и кратки психотични преживявания;
 • носещи генетичен риск, комбиниран със спад във функционирането.

Проучването иска да отговори на въпроса дали по-голям процент от УВР хората имат текуща или в някакъв момент от живота употреба на канабис, а също дали по-висок процент от тях страдат от разстройства, свързани с употребата на канабис, в сравнение със здравите контролни групи. Друг търсен отговор е дали УВР хората имат по-чести и по-тежки позитивни и негативни симптоми в сравнение с УВР хората, които не употребяват канабис.

Методи

Авторите са включили изследвания с УВР участници, които в момента употребяват или са употребявали канабис, или са имали текущи/в някакъв момент през живота разстройства, свързани с употребата на канабис.

След търсене в пет научни бази с данни били открити 30 отговорящи на критериите изследвания, проведени в 10 различни държави, включително Великобритания, Холандия, САЩ и Канада. 29 от изследванията били включени в метаанализа. Общият брой на участниците е 4205 УВР индивида и 667 здрави контроли.

Въз основа на данните, получени от проучванията, авторите са изчислили риска от развитие на психоза и тежестта/честотата на симптомите, свързани с употребата на канабис.

Резултати

По същество, авторите отговорят на техните три първоначални въпроса от текущите данни:

Текуща и в някакъв момент през живота употреба на канабис

 • 26,7% от УВР хората в този момент са употребявали канабис и било направено предположението, че при тях вероятността да употребяват в момента е по-голяма, макар това да не е било достатъчно значимо в сравнение със здравите контроли.
 • 52,8% от УВР хората са употребявали канабис в някакъв момент от живота си, което било значително повече в сравнение със здравите контроли.

Разстройство, свързано с употребата на канабис

 • 12,8% от УВР хората имали и разстройство, свързано с употребата на канабис, и това било значително по-вероятно да се случи, отколкото при здравите контроли.

Тежест на позитивните и негативните симптоми

 • Позитивните и негативните симптоми като цяло не се различавали значително при УВР хората, които са употребявали и не са употребявали канабис.
 • Честотата на необичайно мисловно съдържание и подозрителност значително се различавали при различните групи, като УВР хората, които са употребявали канабис, са съобщили за по-висока честота.

Обсъждане

Когато се съберат данните, изглежда, че канабисът се употребява по-често от УВР хората и техният процент е значително по-висок в сравнение със здравите контроли.

Доказателствата също подкрепят ролята на изострените позитивни симптоми в развитието на психоза, конкретно чрез засилена параноя, необичайно мисловно съдържание и подозрителност като ефект от употребата на канабис.

Докато това изследване не се занимава с канабиса като причинен фактор за развитието на психоза, то определено засилва връзката между позитивните симптоми на психоза и високата честота на употреба на канабис.

Това проучване има доста силни страни, когато става дума за тези заключения, а именно, че са използвани толкова разнообразни данни от много държави и че резултатите от толкова голяма група участници са могли да бъдат обединени.

Ограничения и бъдещи направления

Едно ограничение на това изследване е, че химичният състав на канабиса не е бил анализиран. Следователно, докато ние знаем, че при УВР хората канабисът като цяло предизвиква по-тежки преживявания на параноя и необичайно мисловно съдържание, не знаем кое съединение е основният виновник.

Обаче, когато разглеждаме данните за увеличението на ТНС в канабиса през годините, и имайки предвид други доказателства, подкрепящи ролята на ТНС в преживяването на параноя, изглежда много вероятно по-високото съдържание на ТНС да води до по-висока честота на психоза, особено с разпространението на синтетичните канабиноиди през последните години. Това може да засенчва характеристиките на другите съединения; например, тъй като се предполага, че CBD балансира психоактивните ефекти на ТНС, CBD може да се окаже полезен антипсихотичен инструмент.

Както ТНС потенциално е главен фактор във връзката между канабиса и психозата, така и начинът, по който хората употребяват канабис, също може да променя ефектите. Скорошен метаанализ докладва, че тютюнопушенето може сериозно да увеличи риска от психоза и тъй като канабисът и тютюнът често се пушат заедно, последният не може да бъде изключен от тази връзка.

Вземайки предвид настоящите открития и в светлината на други доказателства, би било интересно да се изследва допълнително дали хората, употребяващи канабис с по-ниско съдържание на ТНС без тютюн, са по-податливи към позитивни симптоми на психоза, отколкото останалата част от населението. Щом тези фактори бъдат взети под контрол, ще можем по-ясно да видим връзката между канабиса и психозата.

В действителност, скорошна статия призовава контролът върху тютюна, съотношението между CBD и ТНС и едновременната употреба на наркотици да бъдат адресирани в по-нататъшни изследвания, за да може канабисът да бъде направен по-безопасен.

Заключение

Канабисът се употребява с по-висока честота от хората, които са в най-голям риск от развитие на психоза, и се докладва, че той значително засилва преживяванията на параноя и необичайно мисловно съдържание.

Обаче, имайки предвид сегашните доказателства, изглежда най-вероятно канабисът с високо съдържание на ТНС, пушенето на канабис с тютюн и наличието на скрита уязвимост да причиняват психотични преживявания. Да се надяваме, че ще има допълнително специфично изследване, за да се разнищят тези сложни въпроси и да се стигне до политика за наркотиците, регулация, образование и медицинска грижа, които в по-голяма степен са основани на доказателства.

Източник: https://www.nationalelfservice.net/mental-health/substance-misuse/cannabis-psychosis-high-time-review/