телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Как гените влияят на употребата на тютюн и алкохол

Как гените влияят на употребата на тютюн и алкохол

Употребата на алкохол и тютюн е силно свързана с различни заболявания и е допринасящ фактор за много смъртни случаи.

Скорошно изследване е използвало данни от 1,2 милиона души и е публикувано в списанието Nature Genetics. В него са участвали няколко изследователски групи от различни държави, като сред тях е група от Nord-Trøndelag Health Study (HUNT) и Центъра за генетична епидемиология K.G. Jebsen.

„Открихме различни гени, свързани с повишена употреба на алкохол и тютюн. Разглеждахме също и взаимната връзка между тези гени и риска от развитието на редица заболявания и разстройства“, казва проф. Kristian Hveem от Изследователския център HUNT. Той е и ръководител на Центъра K.G. Jebsen, и един от съавторите на изследването.

Гени и заболявания

Изследователските групи са открили общо 566 варианта на гени на 406 различни места в човешкия генетичен материал, които могат да бъдат свързани с употребата на алкохол или тютюн. Сто и петдесет от тези места са свързани както с употребата на тютюн, така и с тази на алкохол.

Алкохолната консумация била измерена чрез броя стандартни алкохолни единици, а употребата на тютюн – чрез броя цигари на ден.

„Изследваната група, която е генетично предразположена към пушене, е генетично предразположена и към редица здравословни проблеми, включително затлъстяване, диабет, разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност и различни психични заболявания, докато генетичният риск за алкохола е свързан с по-нисък риск за заболявания. Това не означава, че употребата на повече алкохол подобрява здравето, а показва механистична сложност, която трябва допълнително да бъде проучена“, казва Hveem.

„Съобщихме доказателства за участието на множество естествени сигнални агенти в употребата на тютюн и алкохол, включително на гени, участващи в никотиновата, допаминергичната и глутаматергичната невротрансмисия, което може в някаква степен да даде биологично обяснение за причината да търсим изкуствени стимули.“

Нови познания

Събраните данни са били взети от редица проучвания и са включвали различни възрастови групи, общности с различно отношение към употребата на наркотици и различни модели на употреба на алкохол и никотин. Резултатите обаче са показали, че взаимовръзката между генетичния риск и развитието на различни категории заболявания се променя малко между групите от населението.

Важно е да се отбележи, че вариант на ген, който предразполага човек към определена характерна черта, не е необходимо да бъде „изявен“ или биологично активен, което може да зависи от няколко фактора. Взаимодействието между различни гени може да играе роля, а социалните условия също влияят върху употребата на алкохол и тютюн, заради което е трудно да се направят категорични заключения.

Това проучване позволява ново вникване в сложността на генетичните фактори и факторите на средата, които карат някои от нас да пият и пушат повече отколкото други. Интересно е също да се отбележи, че някои от гените, свързани с повишена употреба на алкохол, намаляват риска от някои заболявания.

Източник: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-02/nuos-hga022019.php