телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Изследване установява какво би мотивирало хората да намалят алкохолния прием

Изследване установява какво би мотивирало хората да намалят алкохолния прием

Ново изследване е установило кои лични преживявания биха мотивирали хората да намалят количеството алкохол, което пият.

Проучването, проведено от Университета Оксфорд Брукс (Великобритания), Университета на Куинсланд (Австралия) и Глобалното проучване на наркотиците (GDS), е изследвало данни от над 70 000 участници на възраст от 18 години нагоре от 21 държави.

Участниците са били питани кои три преживявания, подредени по важност, най-вероятно биха ги накарали да мислят за намаляване на количеството алкохол, което изпиват, или за промяна на начина, по който пият.

Изследването също е открило, че почти една трета от участниците са казали, че биха искали да пият по-малко през следващите 12 месеца. Водещият автор на проучването и старши преподавател по психология в Университета Оксфорд Брукс д-р Ема Дейвис казва: „Това, съчетано с данните, които показват, че почти половината от хората от Великобритания и Ирландия смятат, че техният личен лекар би им казал да намалят пиенето, ако са честни с него относно нивото на употребата си, показва, че хората са наясно с навиците си на пиене и биха могли да бъдат мотивирани да се променят.“

Главните преживявания, които били оценени като най-вероятните да доведат до промяна в поведението, били свързани с физическо здраве; наранявания; съжаления, свързани със секса и необходимост от търсене на спешна медицинска помощ.

Анализът показал, че жените било по-вероятно да изберат мотивиращи фактори, свързани със съжаления от секса, сексуално насилие или търсене на лечение, докато мъжете било по-вероятно да изберат фактори, свързани с работа/образование, финансови проблеми и проблеми с психичното здраве.

Участниците в по-млада възраст било по-вероятно да изберат съжаления от секса, сексуално насилие, друг вид прояви на насилие и проблеми с полицията. По-възрастните било по-вероятно да споделят за изпадане в неудобно положение пред хора или проблеми с паметта като потенциална мотивация за промяна.

Участниците на възраст 25-34 и 35-44 години било по-вероятно да изберат също и физическо здраве и семейство като мотивиращи фактори.

Д-р Ема Дейвис казва: „Разбирането за различните мотивиращи фактори, които могат да доведат хората до промяна на поведението им, би могло да се използва в кратки интервенции и таргетирани насоки за обществено здраве.“

„Лекарите могат да насочват своя съвет въз основа на демографските характеристики, като например използват откритието от сегашното проучване, че по-възрастните участници са по-притеснени да не изпаднат в неловка ситуация или да имат проблеми с паметта.“

„Вместо хората просто да бъдат съветвани да пият по-малко, един алтернативен подход би могъл да фокусира здравната информация върху специфични преживявания, които пиещите биха могли да отнесат към себе си.“

Допълнителен анализ на данните е показал как мотивацията за намаляване на пиенето се различава в различните страни и региони, подчертавайки значението на културалните фактори.

Изпадането в неудобно положение пред хора било поставено в челната тройка от участниците от Германия и получило висока оценка и в други северноевропейски страни. Това подсказва, че поддържането на репутация пред публика може да е важно в тези култури.

Участниците от други европейски страни са оценили нараняванията и насилието като по-важни мотивиращи фактори в сравнение с участниците от Германия, което отразява по-големи културални различия. Средиземноморските страни също са оценили нараняванията по-високо. В САЩ участниците са оценили проблемите с полицията като по-важни, което може да отразява по-тежките наказания и културалните норми по отношение на правоприлагането. Участниците от Полша и Гърция са оценили финансовите притеснения като по-важни, което може да отразява по-големите финансови затруднения в тези страни.

„Световната здравна организация е поставила цел за намаляване на вредната употреба на алкохол с 10% преди 2025 г.“, обяснява д-р Дейвис.

„Въпреки че много държави публикуват насоки за алкохолната употреба, те се различават в различните страни и ние знаем, че усилията ни да убедим хората да спазват тези насоки често остават без резултат. Хората, специално във Великобритания, редовно надхвърлят препоръчителните количества.“

„Това проучване изследва как кратките интервенции, проведени от лекари и други специалисти в здравеопазването, биха могли да бъдат подобрени чрез разбиране на това какви лични преживявания биха могли да доведат хората до намаляване на пиенето.“

Глобалното проучване на наркотиците е изследване с напречно-срезови дизайн и извадката не е представителна за общата популация, така че трябва да бъдем внимателни при интерпретирането на откритията. Все пак, наблюдаваните разлики между държавите и между демографските групи дават основа за бъдещи изследвания.

Всяка година GDS събира данни от над 100 000 души по света относно начина, по който употребяват алкохол и други наркотици. Чрез обсъждането на откритията GDS цели да направи употребата на наркотици по-безопасна, независимо от легалния статус на даден наркотик.

Тази година GDS се интересува от това, което мислят хората за предупредителните надписи за здравето и алкохола, например дали смятат, че те са нещо положително и дали биха накарали хората да мислят относно своето пиене.

Тазгодишното проучване може да бъде намерено онлайн.

Изследването Motivations for reducing alcohol consumption: An International survey exploring experiences that may lead to a change in drinking habits е публикувано в броя от декември 2017 г. на списанието Addictive Behaviours.

Източник: https://www.brookes.ac.uk/about-brookes/news/research-identifies-motivations-to-reduce-alcohol-intake/