телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Интервенцията за зависимост в болница е „момент, даващ възможност“

Интервенцията за зависимост в болница е „момент, даващ възможност“

Според изследване, пациентите, които се срещат с медицински екип за консултиране на зависими, докато са в болницата, е два пъти по-вероятно да започнат лечение на зависимост към вещества, след като се приберат вкъщи.

Изследването, публикувано в Journal of General Internal Medicine, измерва един ключов резултат за пациенти, които са участвали в първата по вида си програма за интервенции за зависимости, стартирана от Университета за здраве и науки на Орегон (OHSU) през 2015 г.

„Това потвърждава, че хоспитализацията е момент, даващ възможност“, казва водещият автор д-р Honora Englander, доцент по медицина в Училището по медицина на OHSU. „Успяхме значително да повишим ангажираността с лечението. Това е от значение, защото лечението е свързано с намалени разходи за здравеопазване, намалена смъртност и внушителен брой от наистина важни резултати.“

Проектът IMPACT (или Improving Addiction Care Team) обединява лекари, социални работници, ментори на възстановяващи се хора и доставчици на услуги за зависими в общността, за да започнат работа със зависимостта, когато пациентите бъдат приети в болница. Ръководител на проекта е д-р Englander.

Проучването е сравнило 208 пациенти, които са получили медицинска консултация за зависимост в OHSU, с контролна група пациенти с подобни заболявания, хоспитализирани в други болници в Орегон. Проучването сравнило ангажираността с лечение на зависимост през месеца след изписването от болницата.

Общо 38,9% от пациентите на IMPACT се включили в лечение на зависимост към вещества в сравнение с 23,3% от подобни пациенти, които не участвали в IMPACT.

Повечето болници не лекуват зависимост към вещества по време на хоспитализация или не свързват хората с лечебни структури след изписването им, а хоспитализациите, свързани със зависимост са изключително скъпи. Болниците може да нямат персонал, финансови ресурси или интерес да се заемат с грижа за зависими.

Обаче хората, страдащи от зависимост към вещества, често биват хоспитализирани, понякога заради заболяване, възникнало като следствие от зависимостта им. Примерите включват ендокардит, причинен от инжекционна употреба на наркотици, чернодробно заболяване от прекомерна употреба на алкохол или различни видове травми.

Болниците са добре подготвени да се справят с острата медицинска нужда, но не и със стоящата в основата ѝ зависимост.

„Стигмата е силен задвижващ механизъм“, казва Englander. „Хората не мислят за зависимостта като за нещо, с което болниците трябва да се занимават. Нашето изследване се връща назад към това.“

Програмата на OHSU е една от малкото в САЩ, които остават обхванати от опиоидна епидемия и засилваща се метамфетаминова криза, отнели живота на над 70 000 души през 2017 г. Проучването показва, че програмата е от значение при ангажирането на хората с лечение.

„Медицинската грижа за зависимост в болница може да подобри ангажираността с лечение (на зависимост), което е свързано с намалена употреба на вещества, намалена смъртност и други важни клинични резултати“, пишат авторите. „Разширяването на такива модели на национално ниво представлява възможност за преодоляване на продължаващите пропуски в лечението на зависимостите към вещества.“

Източник: https://medicalxpress.com/news/2019-08-addiction-intervention-hospital-reachable-moment.html